Afbeelding
©maartenheijenk.nl

Gemeente houdt bij hoogte en sanering van windmolens in 'west' vast aan regioplan

Algemeen

DRONTEN - Regioplan West wil onderzoeken of er alternatieven zijn voor de hoogtes en de plaatsingszones van haar windmolens. Wethouder Ton van Amerongen wil daarover best meedenken, maar het moet wel passen binnen het regioplan.

Er wordt momenteel nagedacht over de herbouw van de windparken EWI en Samen voor de Wind (SvdW). Dit zijn de windmolens bij de Ansjovistocht, Overijsselse Tocht, Zeebiestocht en tussen de Wisentweg en Elandweg.

Gecompliceerd

De plannen dreigen in tijdnood te komen voor het verkrijgen van subsidies. Daar komt bij dat de mogelijkheden voor het realiseren van een windpark in dit gebied beperkt zijn. Dit heeft te maken met vliegveld Lelystad, waardoor er geen hele hoge windmolens gebouwd mogen worden.

Bovendien moeten er in dit gebied erg veel oude molens gesaneerd worden. Hierdoor is West van de vier windmolengebieden in de regio het meest gecompliceerd.

Meedenken

„West heeft moeite om de businesscase rendabel te krijgen”, zegt ook wethouder Van Amerongen, „Wij hebben aangegeven dat we mee willen denken.”

De plannen moeten volgens de wethouder echter wel passen in het regioplan, zoals dat is vastgesteld door Provinciale Staten en de gemeenteraden van Dronten, Lelystad en Zeewolde. Als de initiatiefnemers willen afwijken van dat regioplan, moet eerst de gemeenteraad een nieuw besluit nemen.