De Belvédèretoren in het Veluwemeer. Kosten: 800.000 euro.
De Belvédèretoren in het Veluwemeer. Kosten: 800.000 euro.

Zomerenquête | Hoeveel geld trekt Dronten uit voor ‘iconische pleisterplaats’?

Algemeen

BIDDINGHUIZEN – Na de plannen voor een uitkijktoren van 8 ton in het Veluwemeer en voor een kabelbaan over hetzelfde Veluwemeer, heeft de provincie Flevoland besloten een landschapskunstwerk te laten bouwen vlakbij de Elburgerbrug. B en W van Dronten zijn alweer met het volgende plan bezig: een uitkijktoren bij de nieuwe Reevedam.

Zomerenquête DeDrontenaar.nl

Het eerste plan ontstond twee jaar geleden. Acht ton wilden B en W uittrekken voor de zogenaamde ‘Belvedèretoren’ in het Veluwemeer. De gemeente zou de helft ophoesten, de provincie de andere helft.

In de gemeenteraad toonden SP en PvdA zich tegenstanders. CDA, VVD en GroenLinks hadden ernstige twijfels. Uiteindelijk werd de toren geschrapt en kwam er een prijsvraag, die plannen voor een ‘iconische pleisterplaats’ moest opleveren.

Kabelbaan

Eind 2015 ontstond er opeens een plan voor een kabelbaan over het Veluwemeer. Burgemeester Aat de Jonge zag het als een uitgelezen kans om Dronten op de kaart te zetten: ,,Ik snap dat er enige reserve en voorzichtigheid is over deze kabelbaan, maar we moeten het ook aandurven om boven onszelf uit te stijgen.’’

B en W deden in de gemeenteraad de toezegging dat de gemeente niet zou meebetalen aan de kabelbaan. Vorig jaar besloot de gemeente vervolgens toch om 12.500 euro beschikbaar te stellen voor nader onderzoek.

Kunstwerk en Reevedam

In de tussentijd is er 723.000 euro uitgetrokken voor een landschapskunstwerk vlakbij Beachclub Nu. Deze creatie van de Nederlands/Zwitserse kunstenaar Bob Gramsma moet eind dit jaar klaar zijn en wordt volledig betaald door de provincie.

B en W zijn nog niet tevreden. Zij besloten drie maanden geleden opeens 20.000 euro neer te tellen voor een onderzoek naar een uitkijktoren aan het Drontermeer bij de nieuw te bouwen Reevedam. De gemeentelijke bijdrage van vier ton, bekend uit het voorstel voor de Belvedèretoren, werd ook in dit voorstel genoemd.

Tienduizenden euro’s

Nog vóór de uitslag van de veelbesproken prijsvraag bekend is, zijn er door de gemeente dus al tienduizenden euro’s uitgegeven aan onderzoeken. Een beslissing òf er een ‘iconische pleisterplaats’ moet komen is nog steeds niet genomen, laat staan een besluit hoeveel het de gemeente Dronten mag kosten.

Daarom leggen wij u in onze zomerenquête de vraag voor: Hoeveel betaalt de gemeente mee aan een ‘iconische pleisterplaats’ langs de Randmeren, zoals een kabelbaan of een uitkijktoren?

Verkiezingsbeloften

Stelling (december 2017): De gemeente betaalt mee aan een ‘iconische pleisterplaats’ in de strook langs de Randmeren, zoals een kabelbaan of een uitkijktoren.

CDA - eens

Wij staan positief tegenover plannen voor een ‘landmark’ in de strook langs de Randmeren, omdat het een stimulans is voor het toerisme aan de Oostkant van Flevoland. Het is een visitekaartje om gemeente Dronten toeristisch op de kaart te zetten.

PvdA - neutraal

Een iconische pleisterplaats heeft een belangrijke aantrekkingskracht in dat gebied en is goed voor onze economie. We willen ondersteunend en faciliterend zijn. Als er een goed idee met draagvlak is, wil de PvdA co-financieren met de ondernemers.

Leefbaar Dronten - neutraal

Leefbaar Dronten vindt het een goede ontwikkeling, dat private partijen zich zelfstandig willen vestigen in de Oostrand, langs de Randmeren. De gemeente kan daarbij een faciliterende rol vervullen om het toerisme te bevorderen.

ChristenUnie - oneens

Iconisch moet je zijn door bijvoorbeeld je natuurschoon of je historie, niet door een uitkijktoren of kabelbaan en zeker niet wanneer deze mede betaald wordt door de gemeente. Het publieke geld kan wel beter benut worden.

D66 - oneens

D66 ziet graag een iconische pleisterplaats langs de Randmeren, maar ziet dat wel als een volledig particulier initiatief. De gemeente zou hieraan niet mee moeten betalen.

VVD - oneens

De VVD is trots op de groei van het toerisme. Dat komt vooral door de inzet van ondernemers. Als er behoefte is aan een pleisterplaats helpen wij graag mee; niet direct met belastinggeld wel door te investeren in goede bereikbaarheid en promotie.

SP - oneens

Voor de SP is prestatie belangrijker dan prestige. Wat ons betreft is er geen prioriteit voor hoogdravende projecten waar veel geld in gepompt moet worden als er nog steeds teveel in het sociale domein moet gebeuren.

GroenLinks - helemaal oneens

GroenLinks is voorstander van realiseren van landschapskunst door de provincie. Wij zien niets in eigen prestigeprojecten als een kabelbaan of uitkijktoren en dus ook niet in een gemeentelijke bijdrage hiervoor.

Zomerenquête DeDrontenaar.nl