Hoeveel betaalt de gemeente mee aan een ‘iconische pleisterplaats’ langs de Randmeren
Hoeveel betaalt de gemeente mee aan een ‘iconische pleisterplaats’ langs de Randmeren Zomerenquête DeDrontenaar.nl (2018)

Inwoners gemeente Dronten staan niet te springen om een uitkijktoren of kabelbaan

Algemeen

DRONTEN - De provincie Flevoland heeft al 723.000 euro uitgetrokken voor een landschapskunstwerk vlakbij Beachclub Nu. De gemeente Dronten stelde vorig jaar 12.500 euro beschikbaar voor een onderzoek naar een kabelbaan over het Veluwemeer. Dit voorjaar telde de gemeente nog eens 20.000 euro neer voor een onderzoek naar een uitkijktoren aan het Drontermeer. Wat de inwoners betreft hoeft het allemaal niet, zo blijkt uit de eerste resultaten van onze zomerenquête.

De enquêteformulieren kunnen nog tot 15 augustus worden ingestuurd. Tegen de 1.400 inwoners hebben dat al gedaan.

In de enquête ook een vraag over een 'iconische pleisterplaats' langs de Randmeren. Een plan om voor 800.000 euro een ‘Belvedèretoren’ te bouwen in het Veluwemeer is door de gemeenteraad afgewezen. Maar nog steeds bestaat het voornemen om uit de gemeentekas 4 ton opzij te leggen voor een pleisterplaats.

Tussenstand zomerenquête

Hoeveel betaalt de gemeente mee aan een ‘iconische pleisterplaats’ langs de Randmeren, zoals een kabelbaan of een uitkijktoren?

Max. 400.00 euro

7,1%

Max. 300.00 euro

6,4%

Max. 200.00 euro

15,2%

Max. 100.00 euro

25,4%

Niets

46,0%
Bron: Zomerenquête DeDrontenaar.nl

Zomerenquête (tot 15 augustus)

Verkiezingsbeloften

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 reageerden de politieke partijen op de volgende stelling: De gemeente betaalt mee aan een ‘iconische pleisterplaats’ in de strook langs de Randmeren, zoals een kabelbaan of een uitkijktoren.

CDA - eens

Wij staan positief tegenover plannen voor een ‘landmark’ in de strook langs de Randmeren, omdat het een stimulans is voor het toerisme aan de Oostkant van Flevoland. Het is een visitekaartje om gemeente Dronten toeristisch op de kaart te zetten.

PvdA - neutraal

Een iconische pleisterplaats heeft een belangrijke aantrekkingskracht in dat gebied en is goed voor onze economie. We willen ondersteunend en faciliterend zijn. Als er een goed idee met draagvlak is, wil de PvdA co-financieren met de ondernemers.

Leefbaar Dronten - neutraal

Leefbaar Dronten vindt het een goede ontwikkeling, dat private partijen zich zelfstandig willen vestigen in de Oostrand, langs de Randmeren. De gemeente kan daarbij een faciliterende rol vervullen om het toerisme te bevorderen.

ChristenUnie - oneens

Iconisch moet je zijn door bijvoorbeeld je natuurschoon of je historie, niet door een uitkijktoren of kabelbaan en zeker niet wanneer deze mede betaald wordt door de gemeente. Het publieke geld kan wel beter benut worden.

D66 - oneens

D66 ziet graag een iconische pleisterplaats langs de Randmeren, maar ziet dat wel als een volledig particulier initiatief. De gemeente zou hieraan niet mee moeten betalen.

VVD - oneens

De VVD is trots op de groei van het toerisme. Dat komt vooral door de inzet van ondernemers. Als er behoefte is aan een pleisterplaats helpen wij graag mee; niet direct met belastinggeld wel door te investeren in goede bereikbaarheid en promotie.

SP - oneens

Voor de SP is prestatie belangrijker dan prestige. Wat ons betreft is er geen prioriteit voor hoogdravende projecten waar veel geld in gepompt moet worden als er nog steeds teveel in het sociale domein moet gebeuren.

GroenLinks - helemaal oneens

GroenLinks is voorstander van realiseren van landschapskunst door de provincie. Wij zien niets in eigen prestigeprojecten als een kabelbaan of uitkijktoren en dus ook niet in een gemeentelijke bijdrage hiervoor.