Suzanne Stoop (PvdA)
Suzanne Stoop (PvdA) ©maartenheijenk.nl

Gemeenteraad: Dorpen ontzien als er windmolens verdwijnen vanwege vliegveld Lelystad

Algemeen

DRONTEN - De regels voor de windmolens in de omgeving van vliegveld Lelystad zijn nog steeds niet bekend. Mocht het Rijk de nu getekende windmolens willen verplaatsen, dan moet Den Haag de woonkernen zoveel mogelijk ontzien. Dat heeft de gemeenteraad van Dronten unaniem besloten.

De gemeenteraad boog zich vanavond over een brief over Windplan Groen aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Wethouder Jaap Oosterveld (ChristenUnie) benadrukte nog maar eens dat de gemeente over dit windplan niet zoveel te vertellen heeft: „In Den Haag worden de beslissingen genomen.”

Weinig macht

Omdat de gemeente weinig macht heeft, vindt de gemeenteraad het van belang dat haar standpunt goed wordt verwoord in de brief aan het ministerie. In de conceptbrief hadden B en W gevraagd om specifieke aandacht voor Ketelhaven. Op verzoek van de raad was daar Biddinghuizen al aan toegevoegd. Vanavond werd de brief nog iets verder aangescherpt.

Die aanscherping had vooral te maken met de toetsing van Windplan Groen aan de eisen van de veiligheid voor het luchtverkeer. Suzanne Stoop (PvdA) schatte in dat een aantal ingetekende windmolens niet gerealiseerd kan worden: „Dat weten ze nu al.”

Ze wees op de krappe businesscase en voorspelde dat de geschrapte windmolens uit de omgeving van het vliegveld ergens anders worden teruggezet: „Maar dan hoop ik niet dat ze op de plek komen waar er net één is verdwenen, namelijk bij Ketelhaven. Het mag niet ten koste gaan van Ketelhaven en Biddinghuizen.” De PvdA’er vond de rest van de gemeenteraad aan haar zijde.

Wederzijds respect

De meeste fracties toonden zich ingenomen met de gesprekken die de wethouder inmiddels heeft gevoerd met de Vereniging van Eigenaren Ketelhaven. „Een compliment dat er gepraat wordt en dat er nu wederzijds respect is”, zei Suzanne Stoop, „Dat is prettig.”

De wethouder werd wel opgeroepen om door te gaan op die ingeslagen weg. „U hebt toegezegd dat u uw stinkende best gaat doen en daar houden wij u aan”, zei Marianne Witteveen (ChristenUnie).

„U moet zich actief blijven inzetten om de kloof te dichten tussen Windplan Groen en de inwoners van Ketelhaven en Biddinghuizen”, voegde Danieke van Baal (GroenLinks) daaraan toe. Tom de Kruijff (SP) vroeg de wethouder om het woongenot van de mensen in Biddinhuizen en Ketelhaven te laten prevaleren boven ‘de belangen van die zak geld’.

Windplangroen