Ferdinand Zomerman (CDA)
Ferdinand Zomerman (CDA) ©maartenheijenk.nl

Windplannen zijn in ieder geval nog beter dan wanneer ‘buitenlandse cowboys’ het doen

Algemeen

DRONTEN - De gemeenteraad van Dronten benadrukt in een bezwaarschriift aan het Rijk dat ze liever geen windmolens vlakbij Ketelhaven en Biddinghuizen geplaatst ziet. Een voorstel van drie oppositiepartijen om dat verzoek extra kracht bij te zetten, werd donderdag door de coalitie (VVD, Leefbaar en ChristenUnie) weggestemd.

B en W hadden voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering een voorzet gegeven voor een bezwaarschrift. In die brief werd er bij het Rijk op aangedrongen om rekening te houden met de inwoners van Biddinghuizen en Ketelhaven. Jan Ammerlaan (Leefbaar Dronten), Theo Vulink (VVD) en Marianne Witteveen (ChristenUnie) konden zich prima vinden in deze voorgestelde tekst.

Een beetje soft

Danieke van Baal (GroenLinks) vond de brief ‘misschien een beetje soft’. Ook Ferdinand Zomerman (CDA) pleitte ervoor om ‘er wat krachtiger op in te gaan’.

Dat laatste verwonderde Suzanne Stoop (PvdA): „Want in september wilde u er niets van weten. Toen mòest het plan van het CDA doorgaan en was ook verplaatsing van die ene windmolen bij Ketelhaven niet bespreekbaar.’ Zij vond het opmerkelijk dat uitgerekend het CDA nu ‘mooie sier maakt’ met voorstellen en vroeg om een beetje bescheidenheid.

„Wij juichen die draai van het CDA juist toe”, reageerde Peter Duvekot (SP), „Het is niet te verkopen aan je inwoners dat die vijf windmolens zo dichtbij de kernen staan, terwijl er zoveel ruimte in de polder is.”

Buitenlandse cowboys

Wethouder Roelof Siepel (ChristenUnie) bond de gemeenteraad op het hart dat de procedures rond de windparken in de gemeente Dronten zo gek nog niet zijn. De politiek heeft er in ieder geval nog meer over te vertellen dan wanneer ‘buitenlandse cowboys’ het heft in handen zouden nemen. Hij stelde voor om niks te veranderen aan de tekst van het bezwaarschrift.

Aan het eind van de avond hielden de fracties VVD, Leefbaar en de ChristenUnie inderdaad vast aan de conceptbrief van het college. Het extra stapje werd met 12 tegen 11 stemmen afgewezen.

Windplangroen