Aanleg betonnen fietspad bij Zeewolde
Aanleg betonnen fietspad bij Zeewolde provincie Flevoland

Provincie kapt populieren langs Biddingringweg: fietspad in fases afgesloten

Algemeen

DRONTEN - Het fietspad langs de Biddingringweg gaat dicht voor groot onderhoud. „Het pad is de laatste jaren snel verslechterd door opdrukkende boomwortels”, aldus de provincie Flevoland, „De komende maanden worden bomen gekapt en wordt het fietspad hersteld.”

Allereerst worden de 154 populieren die langs het fietspad staan gekapt. Deze bomen staan vooral langs het fietspad tussen de Hanzeweg en Elburgerweg. Daarnaast betreft het bomen rondom de kruisingen met de Spieringweg, Garnaalweg, Palingweg en Botweg. Volgend jaar (winter 2020/2021) wordt hetzelfde aantal bomen teruggeplant. Er komen populieren en fladderiepen te staan.

Planning

„De exacte planning van de werkzaamheden is op dit moment nog niet bekend”, meldt de provincie, „Het is de bedoeling om zo snel mogelijk, nog in de maand oktober, te starten met het kappen van de bomen.”

Direct na afronding van het kappen wordt gekeken waar het fietspad hersteld moet worden. Op dit moment vermoedt de provincie dat mogelijk over het hele traject tussen de Hanzeweg en de Elburgerweg het beton moet worden vervangen. Tussen de Elburgerweg en Swifterweg kan waarschijnlijk worden volstaan met lokaal herstel.

Herstelwerkzaamheden

De herstelwerkzaamheden kunnen naar verwachting in november starten en duren – afhankelijk van de totale lengte van het te vervangen beton – minimaal tot het einde van het jaar.

Bij zowel het kappen van de bomen als het herstellen van het fietspad wordt het fietspad uit veiligheidsoverwegingen afgesloten. Om de overlast te beperken gaat het fietspad niet over de hele lengte van het traject dicht, maar in fases.