Wethouder Irene Korting (VVD).
Wethouder Irene Korting (VVD). ©maartenheijenk

Gemeente en Meerpaal vragen een maand niet te drinken; blijven wel alcohol schenken

Algemeen

DRONTEN - De gemeente Dronten en De Meerpaal dagen àlle inwoners uit om in de maand januari geen alcohol te drinken. Wel blijven ze zelf alcohol schenken. „Omdat het ieders eigen keuze moet zijn en blijven om wel of niet mee te doen”, zegt projectleider Aylin van Duinen van De Meerpaal.

Ook tijdens de nieuwjaarsontmoeting van de gemeente Dronten in De Meerpaal wordt alcohol geschonken. „Want uiteraard is meedoen een keuze van mensen zelf”, legt een woordvoerder van de gemeente uit, „De campagne IkPas is er vooral op gericht om bewuster te worden van de keuze om wel of niet te drinken.”

Biddinghuizen en Swifterbant

In de gemeente Dronten is recentelijk aandacht gevraagd voor het alcoholgebruik door pubers. Dat gebeurde tijdens avonden in Biddinghuizen en Swifterbant. Deze waren georganiseerd door De Meerpaal Welzijn, GGD Flevoland, Tactus Verslavingszorg en de gemeente Dronten.

Er is deze avonden vooral gesproken over alcohol in relatie tot opvoeden. „Maar is er ook een beroep gedaan op de ouder zelf”, benadrukt De Meerpaal, „In januari start de landelijke IkPas-campagne waarmee wij alle inwoners van de gemeente Dronten willen uitdagen om 30 dagen geen alcohol te nuttigen.”

Tijdens de landelijke campagne worden mensen opgeroepen een uitdaging met zichzelf aan te gaan: „Je drinkt een maand geen alcohol om eens te kijken wat het met je doet. Je wordt je bewuster van de keuze die je kunt maken om wel of niet te drinken, je doorbreekt je vastgeroeste patronen en alcohol is niet meer vanzelfsprekend.”

Posters

De Meerpaal vraagt een maand niet te drinken, maar blijft zelf in januari alcohol schenken: „Wel hangen er tijdens de campagne posters bij de horeca om de actie te ondersteunen.”?

De gemeente Dronten meldt dat wethouder Irene Korting meedoet aan de actie. Verder brengt de gemeente de campagne onder de aandacht van de ambtenaren: „We roepen medewerkers op om ook mee te doen.”

Nieuwjaarsontmoeting

Op de vraag of er tijdens de Nieuwjaarsontmoeting op 3 januari alcohol te verkrijgen is, antwoordt de gemeeente-woordvoerder: „Tijdens de Nieuwjaarsontmoeting worden er ook 0.0. biertjes geschonken.”

Na afloop van de commissie- en raadsvergaderingen is er altijd een nazit in besloten kring, waar de gemeente gratis alcohol schenkt. De vraag of dit ook in januari gebeurt, wordt door de gemeente niet beantwoord.