Impressie van de nieuwe studentenwoningen.
Impressie van de nieuwe studentenwoningen. SVDH

Polen mogen niet zomaar op de campus wonen: „Geen lichtvaardige toepassing”

Algemeen

DRONTEN - De firma SVDH bouwt 6 gebouwen voor elk 12 studenten op het voormalige sportveld op de campus. De buren van De Sikkel zijn bang dat daar op den duur arbeidsmigranten gaan wonen. B en W proberen hen gerust te stellen: „Er hoeft niet te worden gevreesd voor een lichtvaardige of onjuiste toepassing van de terugvaloptie.”

Dronten heeft een tekort aan kamers voor studenten. Op de campus mogen volgens de regels studentenflats worden gebouwd, maar het is volgens B en W niet makkelijk om daar investeerders voor te vinden. Projectontwikkelaars zijn bang dat ze hun hoge investeringen niet terugverdienen als in de toekomst het aantal studenten afneemt.

Terugvaloptie

Om investeerders te paaien, heeft de gemeente de zogenaamde ‘terugvaloptie’ bedacht. Als een kamer langer dan 18 maanden leeg staat en als dit aantoonbaar komt door een tekort aan studenten, mag de eigenaar de kamer voor maximaal vijf jaar aan een niet-student verhuren.

De buren zijn bang dat deze ‘terugvaloptie’ gebruikt wordt om in de toekomst via een omweg toch weer arbeidsmigranten te huisvesten op de campus. Wethouder Van Bergen ontkent dat en houdt vast aan de terugvaloptie: „Het is alleen een instrument dat kan bijdragen aan de opheffing van het tekort aan studentenhuisvesting.”

Voldoet aan regels

De gemeente schrijft aan de buren dat de nieuwbouw op het sportveld aan alle regels voldoet. De studentenflats worden zelfs verder van de woningen geplaatst dan het bestemmingsplan toelaat. Ook wijst de wethouder erop dat er een buffer - een wal en beplanting - komt tussen De Sikkel en de studentenflats.

Mocht SVDH in de toekomst gebruik willen maken van de terugvaloptie, dan bepaalt het gemeentebestuur of aan alle voorwaarden is voldaan. Als de omwonenden het daarmee oneens zijn, kunnen ze bezwaar en beroep aantekenen tegen zo’n besluit. In ieder geval kan de terugvaloptie worden geweigerd als er ooit nieuwe kamers worden gebouwd, terwijl er leegstand is in de 6 gebouwen die nu worden gerealiseerd.

Niet alleen ‘Polen’

B en W benadrukken dat het bij de terugvaloptie niet alleen om ‘Polen’ gaat: „Er kan ook gedacht worden aan zorggerelateerde woonvormen, seniorenhuisvesting, het aanbieden van tijdelijke woonruimte aan personen die vanwege bijzondere omstandigheden tijdelijk geen beschikking hebben over een woning, etcetera.”

Studentenhuisvesting

 Havenplein
Alpina (voorheen Sinke) naar Havenplein: "Centraal gelegen locatie" 19 uur geleden
Afbeelding
Nikki Boon breekt schoolrecords tijdens meerkamp in de VS (11 foto's) 20 uur geleden
Riena Tienkamp, Arjen Gerritsen, Piet Boer en Peter van Bergen (v.l.n.r.).
Route langs vijftien kunst- en cultuurobjecten: "Bekijk het in de Oostrand" 21 uur geleden