Afbeelding
©maartenheijenk.nl

Dubbel en Dwars Dronten | Landjepik

Algemeen

(door Hans Dorreboom)

De gemeente Dronten is in 2012 begonnen met het ‘project oneigenlijk grondgebruik’, voor de meeste Drontenaren beter bekend als het project ‘landjepik’. Half december liet de gemeente weten dat het ‘project’ op zijn einde loopt.

Het ‘project’ (gemeentetaal) is in Dronten niet onopgemerkt gebleven. De verantwoordelijke afdeling bij de gemeente is in staat geweest een groot aantal Drontenaren stevig op de kast te jagen, al dan niet rechtmatig, maar zeker niet rechtvaardig.

In de contacten met betrokken bewoners is veel mis gegaan. Onderzoek ter plekke naar de situatie? Geen sprake van. Persoonlijk overleg met de bewoner? Nee dus, kennelijk te veel werk. Nee, je stuurt gewoon een intimiderende brief met dreigementen.

Natuurlijk stond de gemeente vaak in haar recht. Maar dat wil niet zeggen dat je als gemeente de menselijke maat aan de kant kan schuiven.

Ook ken ik situaties waarbij bewoners volledig in hun recht stonden en de gemeente bakzeil heeft moeten halen. Maar excuses? Wel nee.

Dronten heeft een Rekenkamer. Op de website van de gemeente staat dat de Rekenkamer de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid kan en mag onderzoeken. Lijkt mij een mooie opdracht voor de Rekenkamer om onderzoek te doen naar de gehele gang van zaken rond het ‘project landjepik’.

Dubbel en Dwars Dronten