Minister Cora van Nieuwenhuizen
Minister Cora van Nieuwenhuizen Martijn Beekman

Opening van Lelystad Airport leidt tot nauwelijks extra autoverkeer in Dronten

Algemeen

DRONTEN - Er zijn in het verleden hele beschouwingen gemaakt over hoe het verkeer vanuit het oosten van het land door de gemeente Dronten naar Lelystad Airport moet rijden. Minister Cora van Nieuwenhuizen stuurde de afgelopen week een rapport naar de Tweede Kamer over de verkeersstromen naar het vliegveld. Daaruit blijkt het dat het in de gemeente Dronten om opvallend weinig auto’s gaat.

Mocht Lelystad Airport worden opengesteld voor 45.000 vliegbewegingen per jaar, dan leidt dat dagelijks tot 100 extra auto’s op de Hanzeweg (N307). Ook voor de Elburgerweg (N309) wordt een aantal van 100 extra auto’s per etmaal genoemd. Op beide wegen gaat het dus om gemiddeld iets meer dan 1 auto per kwartier. 

Rietweg

De gemeentepolitiek was in het verleden bang dat openstelling van het vliegveld tot veel drukte op de Rietweg zou leiden. Die weg vormt vanuit het oosten de snelste route naar Lelystad Airport. De Rietweg is niet berekend op veel extra verkeer en het college van B en W ziet dat verkeer liever over de Biddingringweg (oostelijk van Dronten) of de Overijsselseweg (noordelijk van Dronten) rijden.

De nieuwe cijfers over de te verwachten drukte zijn afkomstig van de verkeersdeskundigen van de firma 4Cast uit Leiden. Hun overzicht is door minister Van Nieuwenhuizen in verband met de natuurvergunning voor het vliegveld naar de Tweede Kamer gestuurd.

Natuurvergunning

4Cast maakte een inschatting van de aantallen reizigers van en naar vliegveld Lelystad en hun herkomst. Het bedrijf uit Leiden stelt dat het merendeel van het autoverkeer naar Lelystad uit zuidelijke richting komt. Op de A6 en de A27 gaat het volgens 4Cast om vele duizenden extra auto’s per etmaal.

Vanuit het noorden rijden er in de prognoses over de A6 veel minder auto’s naar het vliegveld. Op de Ketelbrug zou het gaan om 700 extra auto’s per etmaal.