De Imatra lag zaterdag bij IJsseloog.
De Imatra lag zaterdag bij IJsseloog. ©maartenheijenk.nl

Provincie dreigt met 50.000 euro boete als ‘gifschepen’ ontgassen op Ketelmeer

Algemeen

KETELHAVEN - De drie ‘gifschepen’ mogen hun lading niet op het Ketelmeer ontdoen van een teveel aan fosfinegas. Ook mogen de schepen niet afmeren in de haven van IJsseloog. De omgevingsdienst had Rijkswaterstaat eerder al een boete in het vooruitzicht gesteld. Gedeputeerde Staten hebben nu ook het verzoek van Rijkswaterstaat voor een eenmalige toestemming geweigerd.

Er zijn in Nederland drie schepen met een te hoge concentratie van het giftige gas fosine aan boord. De Imatra lag in Zwolle, de Semper Spera in Veghel en de Coby in Utrecht. De schepen vervoerden uit Polen afkomstig tarwe en het gif was bedoeld om ratten te bestrijden.

Rijkswaterstaat had het kunstmatige eiland IJsseloog in het Ketelmeer aangewezen als locatie om de luiken open te zetten. Imatra is daar vrijdag aangekomen.

Niet afmeren

De provincie verbiedt de schepen nu af te meren bij IJsseloog. Doen ze dat toch, dan is er voglens Gedeputeerde Staten sprake van opslag van gevaarlijke stoffen: „En dat is een activiteit waarvoor geen vergunning is aangevraagd en/of verleend.”

De aanvraag om te mogen ontgassen is wel ingediend. Deze is door Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV) beoordeeld en afgewezen. Gedeputeerde Staten hebben dat besluit vanmiddag bevestigd. Zij stellen dat IJsseloog is bedoeld voor slib en baggerspecie. Het ontgassen van gevaarlijke stoffen maakt volgens de provincie geen onderdeel uit van de vergunning en is dus niet toegestaan.

Alternatieve locaties

Gedeputeerde Staten hadden het ontgassen kunnen gedogen. Dat doen ze echter niet uit angst voor precedentwerking. Bovendien is er volgens GS geen sprake van een nood- of overmachtsituatie. „En er zijn alternatieve locaties waar de overslag en ontgassing wel zijn toegestaan.”

Gaat Rijkswaterstaat alsnog over tot ontgassen, dan is de dwangsom bepaald op 50.000 euro.