Het wegdek van de nieuwe brug met rechts het fietspad, links de parallelweg en uiterst links de N307.
Het wegdek van de nieuwe brug met rechts het fietspad, links de parallelweg en uiterst links de N307. screenshot

Bouw nieuwe Roggebotbrug begint in oktober: Alle beroepsvaart kan er onderdoor

Algemeen

DRONTEN - De bouw van de nieuwe Roggebotbrug begint in oktober. Het wordt een brug met een ‘strak’ model. De brug krijgt twee rijstroken voor het doorgaand verkeer op de N307, één rijstrook voor het lokale verkeer en het landbouwverkeer en een vrijliggend fietspad. De overheden en aannemers presenteerden dinsdag nieuwe plaatjes van de brug tijdens een informatieavond.

Op de brug komt een betonnen afscheiding tussen het fietspad en de parallelweg. Tussen de parallelweg en de N307 komt een steviger betonnen barrière van ongeveer één meter hoog.

Beroepsvaart

De brug krijgt een een beweegbaar deel. Volgens Redmer Leegstra van de aannemerscombinatie Roggebot hoeft de brug straks alleen open voor zeilschepen met een staande mast: „Hij wordt zeven meter hoog en dat is voldoende voor de beroepsvaart. Die kan er gewoon onderdoor.”

Zoals eerder aangekondigd, leggen de aannemers de rotonde aan de zuidkant van de Hanzeweg iets verhoogd aan. Daardoor is het hoogteverschil voor de fietsers tussen deze rotonde en de brug minder groot. Het leidt ertoe dat de ‘slinger’ voor de fietsers is ingekort ten opzichte van eerdere tekeningen. „Op die manier is de omweg verkort”, aldus Leegstra.

Informatiecentrum

De aannemers en de overheden hebben aan de Kampense kant van de brug-in-aanbouw een informatiecentrum ingericht. Hier kunnen geïnteresseerden elke dinsdagmiddag van één tot vijf uur terecht zonder afspraak.


In het rood de aangepaste fietsroutes.


De nieuwe brug gezien vanaf de Drontermeerdijk. 


De basculekelder van de nieuwe brug. 


De toekomstige situatie. 

.

Knooppunt Roggebot

.

DeDrontenaar.nl

Tips voor de krant? Stuur een e-mail naar redactie@DeDrontenaar.nl of een WhatsApp naar 06 1938 9571.
Volg DeDrontenaar.nl op Facebook. Abonneer je gratis op ons YouTube-kanaal.