De Boeg is één van de woningbouwplannen in Dronten.
De Boeg is één van de woningbouwplannen in Dronten. screenshot bestemmingsplan

Het gaat er niet om hoeveel woningen Dronten kán bouwen: „Hoeveel wíllen we?”

Algemeen

DRONTEN - „Voor de korte termijn is vooral de vraag aan de orde: hoe veel meer woningen kúnnen wij bouwen?”, schrijven B en W over de uitbreiding van Dronten. Voor de langere termijn gaat het met name om de vraag: hoeveel woningen wíllen we bouwen. De samenleving en de gemeenteraad moeten daarop binnenkort een antwoord geven.

Er is in Dronten een grote vraag naar woningen. Bij het realiseren van nieuwe woningen is het gemeentebestuur echter gebonden aan de woonvisie 2016 - 2021, vastgesteld door de gemeenteraad. Dat beleid gaat uit van 250 nieuwe huizen per jaar, al kreeg het college wel wat speelruimte van de raad.

Langdurig en diep dal

B en W schrijven in een brief aan die gemeenteraad dat de woningmarkt in Dronten in 2016 eindelijk omhoog krabbelde uit een langdurig en diep dal. Op dat moment begonnen ontwikkelaars plannen te maken en daarvan zijn nu de resultaten te zien.

In 2016 en 2017 werden er nog rond de 100 woningen per jaar opgeleverd. In 2018 en 2019 waren dat er rond de 150 en sindsdien zijn het er steeds meer dan 300. Ook voor de komende jaren verwacht de gemeente een dikke 300 opgeleverde huizen per jaar.

Explosieve toename

De laatste tijd neemt de druk op de woningmarkt explosief toe. De oorzaak is volgens B en W: „Meer instroom vanuit andere, onbetaalbaar geworden regio’s, mogelijk verstrekt door de recente corona-ontwikkelingen.”

Het antwoord op de druk op de woningmarkt kan zijn: een nieuwe woonvisie met meer nieuwbouw. Zo eenvoudig is dat echter niet, waarschuwt het gemeentebestuur: „Want het ontwikkelproces in ons land is complex en tijdrovend met meerdere partijen, belangen, afwegingen en langdurige procedures.”

65- tot 75-duizend inwoners

De Tweede Kamer heeft vorig jaar een motie aangenomen, die vraagt om 100.000 extra woningen in Flevoland. De gemeenteraad zei daarop best te willen groeien naar 65- tot 75-duizend inwoners.

Voordat B en W keuzes maken voor een nieuwe woonvisie en voor de invulling van die motie, willen ze eerst aan de inwoners vragen: „Hoe veel meer woningen willen wij bouwen?” 

De gemeente werkt aan de voorbereidingen van een inspraakronde. Daarna is de gemeenteraad aan de beurt. „De raad maakt de uiteindelijke keuze”, kondigt het college aan.

Honderdduizend woningen

.

DeDrontenaar.nl

Tips voor de krant? Stuur een e-mail naar redactie@DeDrontenaar.nl of een WhatsApp naar 06 1938 9571.
Volg DeDrontenaar.nl op Facebook. Abonneer je gratis op ons YouTube-kanaal.