Roodbeenweg 17A
Roodbeenweg 17A ©maartenheijenk.nl

LTO: GroenRijk ideaal en Roodbeenweg totaal ongeschikt voor arbeidsmigranten

Algemeen

DRONTEN - LTO Noord adviseert de gemeente Dronten om arbeidsmigranten te huisvesten op industrieterreinen. De belangenorganisatie van agrariërs kan zich totaal niet vinden in het plan voor de huisvesting van 300 arbeidsmigranten aan de Roodbeenweg. 

De afdeling Oostelijk Flevoland van LTO Noord keert zich fel tegen het plan van Eric Daniëls voor de Roodbeenweg 17A. Dat doen ze in een brief aan B en W en de gemeenteraad.

Tal van argumenten

De agrariërs noemen tal van argumenten waarom ze tegen het initiatief van Daniëls zijn. Ze wijzen op de verkeerssituatie en zijn bang dat omliggende bedrijven ‘op slot’ gaan. LTO vermoedt dat de toekomstige bewoners niet in de agrarische omgeving gaan werken, maar op de industrieterreinen in Dronten of in buurgemeenten.

Het zit LTO vooral dwars dat maatschap Twisk twee boerderijen verderop heel ver is met huisvesting van 150 arbeidsmigranten: „Het huidige initiatief van Daniëls zou dit weleens kunnen dwarsbomen.” Volgens LTO houdt Twisk zich keurig aan de afspraken met de gemeente door eerst met de buurt te overleggen.

GroenRijk

De gemeente Dronten wees eerder een plan voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten bij GroenRijk aan de Rietweg af. LTO snapt daar niets van. „Dit was de ideale locatie”, aldus de brief, „Buiten de bebouwde kom, maar niet te ver van alle voorzieningen.”

Volgens de agrariërs is GroenRijk goed bereikbaar en is de afstand tot de bebouwde kom geen probleem ‘door de natuurlijke afscheiding van de Dronterweg’.

Industrieterreinen

In de brief adviseert LTO de gemeente om ‘duurzame huisvesting te realiseren op de industrieterreinen’. Ze wijzen erop dat werknemers dan op de fiets naar hun werk kunnen.

„Het buitengebied van Dronten moet niet gebruikt worden om buitenlandse medewerkers te huisvesten die niet in de agrarische sector werkzaam zijn”, schrijven de agrariërs, „Dit probleem mag niet op het buitengebied afgeschoven worden.” 

Update

Woensdag 10 november 2021, 14:53 uur.

LTO Noord afdeling Oostelijk Flevoland meldt de brief al in augustus te hebben verstuurd. Deze is echter pas deze week door de gemeente verwerkt en doorgestuurd naar de gemeenteraad. De locatie GroenRijk was op het moment van schrijven al afgewezen voor huisvesting van arbeidsmigranten. LTO merkt op dat dit onderwerp inmiddels al helemaal niet meer actueel is.

Roodbeenweg en Rietweg