Theo Weesepoel met kamerlid Caroline van der Plas.
Theo Weesepoel met kamerlid Caroline van der Plas. ©maartenheijenk.nl - archieffoto

Buurt overweegt aangifte tegen initiatiefnemer voor huisvesten arbeidsmigranten

Gemeente

DRONTEN - De gemeente Dronten neemt op korte termijn een besluit over het verzoek van Eric Daniëls om 48 arbeidsmigranten te huisvesten aan de Roodbeenweg. De buurt is erop tegen. Woordvoerder Theo Weesepoel overweegt zelfs aangifte te doen tegen Daniëls wegens valsheid in geschrifte.

De buurt toonde zich in juli verrast door het plan van Eric Daniëls om 300 arbeidsmigranten onder te brengen aan Roodbeenweg 17A, waarvan 48 in de huidige bebouwing. De buurtvereniging ziet veel meer in de manier waarop maatschap Twisk twee boerderijen verderop 150 ‘Polen’ wil huisvesten.

Gespreksverslagen

De gemeente eist dat initiatiefnemers van dergelijke plannen overleg voeren met de buurt. Twisk schaarde de hele buurt achter zijn plan. Daniëls sprak met buren en diende gespreksverslagen in bij de gemeente. 

De buren stellen dat hij met slechts een enkeling overlegde. Sommigen vroegen de ondernemer de gespreksverslagen te mogen inzien. Daniëls weigerde. Hij adviseert de buren hun verslag via een WOB-verzoek op te vragen bij de gemeente.

Compleet verzonnen

Theo Weesepoel kreeg van de gemeente inzage in zijn gespreksverslag: „En toen snapte ik waarom hij er niet happig op was om het te delen. Dingen die hem onwelgevallig waren, heeft hij weggelaten. Het verslag is niet compleet en hier en daar compleet verzonnen.”

Hij vroeg Daniëls om het verslag in te trekken. „Zo niet, dan doe ik aangifte van valsheid in geschrifte.” Eric Daniëls zegt in een reactie: „Ik heb de verslagen zo accuraat mogelijk gemaakt. Ik ga ze niet intrekken.”

Niet allebei

B en W schreven vorige week dat van de plannen van Daniëls en Twisk er slechts één kan doorgaan. De gemeente behandelt de aanvragen in volgorde van indienen en dat betekent dat Daniëls als eerste aan de beurt is. „Procedureel zal dat wel correct zijn”, zegt Theo Weesepoel.

De buren stuurden dit weekeinde een brief aan B en W, „Wij vragen u met klem om de aanvraag af te wijzen”, schrijven ze over de 48 plaatsen, „Níemand, letterlijk níemand van de 23 omwonende gezinnen, is positief over dit initiatief.” De buurtvereniging somt op waarom het plan van Twisk hun voorkeur heeft: „Hoe jammer zou het zijn, om dit breed gedragen plan te zien sneuvelen.”

In spanning

Theo Weesepoel wacht in spanning af wat de gemeente beslist. Hij snapt dat de gemeente het huisvestingsprobleem snel wil oplossen. Hij merkt ook dat de gemeente met de situatie aan de Roodbeenweg in de maag zit: „Normaal handelt een ambtenaar zo’n aanvraag af. Hier hebben B en W het naar zich toegetrokken. Dat geeft aan dat er wat speelt.”

De woordvoerder hoopt dat de buurt later deze week een feestje kan vieren. Mocht de gemeente de vergunning verlenen, dan kondigen de omwonenden aan vastberaden te zijn om dit aan te vechten.

Roodbeenweg