Het pand van GGz Centraal aan De Helling in Dronten.
Het pand van GGz Centraal aan De Helling in Dronten. Google Streetview

GGz behandelt in Dronten tegen de 300 personen: „Het kan iedereen overkomen”

Algemeen

DRONTEN - GGz Centraal werkt sinds vorig jaar met een gebiedsteam in het centrum van Dronten. Vanuit het kantoor aan De Helling 11 behandelen 22 medewerkers zo’n 275 tot 300 personen. MeerSamen, de coalitie tegen eenzaamheid in Dronten, sprak met beide teamleiders:

Waarom nu ook in Dronten?
Rinaldo Pothof, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige: “GGz Centraal is enkele jaren geleden van stoornisgericht werken overgegaan naar gebiedsgericht werken. Je hoeft dus niet ver meer te reizen naar Lelystad, Almere of Harderwijk. Wij werken in Dronten met een multidisciplinair team, waardoor we de meest voorkomende psychiatrische problematiek kunnen diagnosticeren en behandelen.”

Wie zijn zoal jullie patiënten?
Karst den Hamer, psychiater: „Voorop staat dat psychiatrische klachten iedereen kunnen overkomen. Jong, oud, man, vrouw, arm, rijk; het slaat niemand over. In principe behandelen we alle volwassenen met een hulpvraag op het gebied van specialistische GGZ. Vaak gaat het hier om meervoudige en/of complexe problemen, die niet meer passend zijn bij de huisarts of praktijkondersteuner (POH).”

Hoe kom je bij de GGz terecht?
Pothof: „Bij psychische en/of psychiatrische klachten ga je in principe eerst naar de huisarts; wellicht kan deze je al geruststellen of helpen. Eventueel kan deze de POH inschakelen voor een gesprek of je verwijzen naar een eerstelijns psycholoog. Als je problematiek meer aandacht vraagt, zal de huisarts verwijzen naar de specialistische GGz, de tweedelijnszorg.”
„Afhankelijk van het intakegesprek gaan wij al dan niet over tot behandeling in de vorm van onder andere diagnostiek, gesprekken, individuele en/ of groepstherapie psychologische behandeling of farmacotherapie. Uitgangspunt is dat wij cliënten het liefst zoveel mogelijk behandelen en begeleiden in zijn of haar omgeving, ook op sociaal en maatschappelijk gebied. Indien nodig bezoeken wij cliënten thuis.”

Welke klachtenbeeld geeft Dronten?
Den Hamer: „Problematiek rond autisme of stemmingsstoornissen zien we hier verhoudingsgewijs wat meer dan landelijk. Dat komt misschien ook doordat mensen met andere problematiek - zoals psychoses, dakloosheid en drugsgerelateerde stoornissen - vanwege hun zorgbehoefte vaker naar de grotere steden trekken. Daar immers zijn die specifieke opvang en voorzieningen vaak al aanwezig. Het een versterkt het ander.”

Groeit de behoefte aan zorg?
Pothof: „Wij behandelen zo’n 275 tot 300 personen, met een wachtlijst van ongeveer 50 mensen. De wachttijd is momenteel enkele maanden. Door de jaren heen zien we meer mensen, vooral jongvolwassenen, die moeite hebben om mee te doen met de maatschappij. We hebben een paar aanmeldingen gehad van personen die vanwege corona-gerelateerde omstandigheden een zorgvraag hadden.”

Wat kun je als persoon zelf doen?
Den Hamer: „Met het oude motto ‘rust, reinheid en regelmaat’ kan je je leven soms al meer structuur en sturing geven. Medicatie kan ter ondersteuning werken, maar is altijd in combinatie met sturen op je levensstijl. Zo is het bij het starten van antidepressiva van groot belang dat mensen ook letterlijk in beweging komen. Een pil alleen lost vaak een depressie niet op. Sommige cliënten verwachten van ons dé oplossing, dat wij hun leven gaan veranderen. Maar vooral ben je ook zelf aan zet. Daar kunnen wij bij helpen via gesprekken, het aanreiken van handvatten en reflectie op eigen gedrag.”

Wat kan de samenleving betekenen?
Pothof: „Dronten ervaren wij als een sociale gemeente. De lijnen met de gemeente Dronten, huisartsen, politie, GGD en andere netwerkpartners zijn kort. Huisartsen kennen de mensen die ze verwijzen vaak al jaren en kunnen vroegtijdig signaleren. Dat geldt vaak ook voor andere samenwerkingspartners; dat tekent de betrokkenheid. Eigenlijk boffen we in Dronten met onze netwerkpartners.”