De Meerpaal
De Meerpaal ©maartenheijenk.nl

Middag in De Meerpaal: „Hoe borgen we de kwaliteit van de bodem?”

Algemeen

DRONTEN - „Hoe zorgen we in Flevoland voor een toekomstbestendige landbouw? Hoe borgen we de kwaliteit van de bodem in een tijd waarin het klimaat een minder stabiele factor is?” Dit zijn vragen die aan de orde komen tijdens een middag van het actieplan Bodem en Water op maandag 7 februari (13 uur) in De Meerpaal.

Het Actieplan Bodem en Water is een samenwerkingsverband tussen LTO Noord, Waterschap Zuiderzeeland en provincie Flevoland: „De doelstelling is een duurzame landbouw in Flevoland bevorderen door bewust bodemgebruik, een goede waterkwaliteit en waterconservering in het bodemprofiel.”

Op 7 febuari komt onder andere de kringlooplandbouw aan bod, evenals het vergroenen van het middelenpakket en strokenteelt en ervaringen met de projecten ‘beter benutten stikstof’ en ‘groene draad in het klimaat’. „Net als voorgaande jaren kunt u in gesprek gaan met collega’s en experts”, aldus de organisatie.