De bibliotheek aan Het Ruim.
De bibliotheek aan Het Ruim. Stichting Geschiedschrijving

Polderleven in Beeld | Winkeliers waren niet blij met bibliotheek

Algemeen

(door Frits Schmidt)

In de negentiende eeuw werd in het kader van de volksverheffing door verschillende instanties bibliotheken gesticht. Een eeuw later nam de overheid deze taak over. Ook in de net drooggevallen polder moest een dergelijke voorziening komen.

De eerste boekenuitleen vond in Roggebotsluis plaats. Het uitlenen gebeurde door vrijwilligers die de zogenaamde boekenkisten beheerden. 

Er werd gretig gebruik van gemaakt. Een hele verbetering was de komst van de boekenbus. Nu kon men kiezen uit 2.000 boeken, terwijl een boekenkist slechts 200 titels kon bevatten. Ook Biddinghuizen en Swifterbant werden door de boekenbus aangedaan. Met de groei van Dronten ontstond echter de behoefte aan een permanente vestiging. Die kon in 1963 aan de Rede geopend worden.         

Omdat na een aantal jaren de bibliotheek uit haar jasje was gegroeid, vond verhuizing naar Het Ruim plaats. De winkeliers waren er niet gelukkig mee. Het gebouw maakte het onmogelijk dat de klanten voortaan de auto voor de winkels konden parkeren. Nu was door de bouw van De Meerpaal van een doorgaande weg al geen sprake meer, want automobilisten moesten sindsdien met een grote boog om het gemeenschapsgebouw heenrijden.

Meer dan drie decennia later waren de rollen omgekeerd. De bieb moest toen wijken voor de bouw van het winkelcentrum Suydersee.

Polderleven in Beeld


De bibliotheek aan Het Ruim. 

.

Tips voor de krant?

Stuur een e-mail naar redactie@DeDrontenaar.nl of een WhatsApp naar 06 1938 9571.
Volg DeDrontenaar.nl op Facebook. Abonneer je gratis op ons YouTube-kanaal.