"De rechter zal in die gevallen oordelen."
"De rechter zal in die gevallen oordelen." Foto: Edward Lich

B en W: Waarde van 13 studentenhuizen is gelijk aan huisvesting 600 ‘Polen’

Algemeen de regt

DRONTEN - De deal van de gemeente Dronten met de familie De Regt levert de ondernemersfamilie geen onevenredig voordeel op. Dat schrijven burgemeester en wethouders aan Ondernemersvereniging De Driehoek (OVDD).

In ruil voor het opheffen van 13 studentenwoningen mag De Regt 600 arbeidsmigranten huisvesten op bedrijventerrein Poort van Dronten en aan de Colijnweg. Bovendien mag hij landbouwgrond aan de Rendierweg pachten. 

OVDD vroeg de gemeente of deze deal niet erg lucratief is voor De Regt. Volgens het gemeentebestuur is de waarde van de studentenwoningen gelijk aan de waarde van hetgeen De Regt ervoor terugkrijgt. Dit is volgens B&W bevestigd door de adviesbureaus Twynstra Gudde en Fakton, die de deal juridisch en financieel beoordeelden.

Geen andere ondernemers

De gemeente schrijft dat er niet met andere ondernemers is onderhandeld omdat De Regt de enige is die de studentenoverlast in Dronten-noord kan terugbrengen: “Dit maakt dat wij hem de locaties aan de Rendierweg 33 en op de Poort van Dronten één-op-één kunnen aanbieden.”

Als andere ondernemers het daarmee oneens zijn, kunnen ze volgens B en W een kort geding aanspannen: “De rechter zal in die gevallen oordelen over de rechtmatigheid van de overdrachten.”