Poort van Dronten
Poort van Dronten Foto: ©maartenheijenk

Gemeente onderzoekt pas later of buren hinder ondervinden van arbeidsmigranten

Algemeen de regt

DRONTEN - De gemeente heeft nog niet onderzocht of omwonenden straks hinder ondervinden van de huisvesting van honderden arbeidsmigranten op de Poort van Dronten en aan de Colijnweg. Die onderzoeken volgen pas als de gemeenteraad de locaties formeel heeft aangewezen.

“In de fase waarin we nu verkeren, is gekeken welke locaties mogelijk geschikt zijn én welke wij als gemeente überhaupt kunnen aanwijzen”, schrijven B en W aan Ondernemersvereniging De Driehoek (OVDD), “We moeten namelijk óf eigenaar van de gronden zijn óf de huidige eigenaar moet bereid zijn op zijn perceel arbeidsmigrantenhuisvesting te willen realiseren.”

Bestemmingsplannen

Pas als de raad de locaties definitief heeft aangewezen, onderzoekt de gemeente de impact voor de omwonenden. Dat gebeurt dan in het kader van de procedures voor het wijzigen van de bestemmingsplannen.

Deze onderzoeken zijn nu nog niet verricht, omdat er volgens B en W nog geen concrete plannen zijn voor de inrichting van de percelen. Die plannen zijn nodig om te kunnen beoordelen wat de gevolgen zijn voor bijvoorbeeld de gewasbestrijding, geluidsnormen of de regels voor nieuwe industrie op de percelen van de buren.