Poort van Dronten
Poort van Dronten Foto: ©maartenheijenk

Meer dan duizend arbeidsmigranten naar Colijnweg, Poort van Dronten en Kromme Rijn

Gemeente de regt

DRONTEN - B en W stellen drie locaties voor om arbeidsmigranten te huisvesten: 600 op de Poort van Dronten, 300 aan de Colijnweg en 150 aan de Kromme Rijn. Deze drie plekken zijn aangewezen zonder inspraak van de omgeving. 

Dronten kampt al jaren met een tekort aan huisvesting voor arbeidsmigranten. Áls er al eens een initiatief is, leidt dat steevast tot bezwaren van omwonenden.

Daarom gaf de gemeenteraad B&W een jaar geleden een opdracht: ga eens goed kijken naar mogelijkheden op bedrijventerreinen. Het resultaat van dat onderzoek is vandaag bekendgemaakt.

In één keer oplossen

Enkele jaren geleden bleek dat er in Dronten tot het jaar 2030 een tekort zou ontstaan van 1.035 huisvestingsplaatsen voor arbeidsmigranten. Er lopen momenteel procedures voor 300 nieuwe locaties. Met het huidige voorstel voor 1.050 plekken denken burgemeester en wethouders het probleem in één keer op te lossen.

B&W wezen de drie locaties zonder inspraak aan. Er móet iets gebeuren en er zijn nu eenmaal geen andere locaties beschikbaar, zo luidt de redenering. 

Bovendien moest de gemeente over twee locaties onderhandelen met de heer De Regt, eigenaar van studentenhuizen in Dronten-noord. Die beraadslagingen waren lastig geweest als de informatie op straat had gelegen. Wel komen er straks inspraakprocedures over de vergunningen.

Colijnweg en Kromme Rijn

De locatie aan de Colijnweg ligt net ten noorden van de Dronterringweg en de naastgelegen Overijsselseweg. Het college ziet hier ruimte voor 300 arbeidsmigranten. Dit is weliswaar geen bedrijventerrein, maar het is volgens de B&W gunstig gelegen: “Aan de rand van de bebouwde kom en weinig direct omwonenden.”

De locatie Kromme Rijn / Oude IJssel ligt op bedrijventerrein Business Zone Delta, vlakbij het spoor. Hier kunnen volgens de gemeente 150 mensen wonen.

Poort van Dronten

Op het bedrijventerrein Poort van Dronten wijzen B en W twee locaties naast elkaar aan. Het voormalige gemeentelijke gronddepot is al eigendom van de gemeente. Hier is volgens het voorstel plaats voor 300 tijdelijke inwoners.

Meteen daarnaast ligt een terrein dat deels van de gemeente is en deels van het Rijksvastgoedbedrijf. Hier denkt het college nog eens 300 extra arbeidsmigranten te kunnen huisvesten.

Volgens de huidige regels is 300 op een locatie het maximum. Daarom houdt de gemeente de tweede locatie op de Poort van Dronten voorlopig achter de hand. De stap naar 600 volgt alleen als het écht nodig is.

Voordelen

B en W wijzen erop dat deze vier locaties niet koste gaan van ‘gewone’ woningbouw of woningbouw voor andere groepen dan arbeidsmigranten. Bovendien blijken andere gemeenten goede ervaringen te hebben met huisvesting op bedrijventerreinen.

Het is niet zo dat er vandaag of morgen al gebouwd wordt. Eerst moet de gemeenteraad nog akkoord gaan. Daarna volgen tal van procedures, onder andere voor de wijzigingen van de bestemmingsplannen. Pas daarna kan de gemeente definitieve vergunningen verlenen.

Ruil

Afbeelding
In gemeente Dronten relatief veel nieuwe woningen 'in de pijplijn' 8 uur geleden
Afsluiting van de Hanzeweg in 2021.
Wat is er woensdag te doen? Zwemmen, Olbro, avond over afsluiting Hanzeweg 8 uur geleden
Barry Hoogezand (VVD)
VVD stelt vragen over AZC Dronten: "Hoeveel overlast is er?" 9 uur geleden