Afbeelding uit het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer.
Afbeelding uit het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer. Foto: screenshot

Provincie valt weinig te verwijten rond onenigheid Windpark Hanze en omwonenden

Algemeen

DRONTEN - De provincie Flevoland heeft haar rol bij het participatieproces bij Windpark Hanze over het algemeen goed ingevuld. Dat concludeert de Randstedelijke Rekenkamer in haar onderzoek naar dit windpark, dat onderdeel uitmaakt van WindplanGroen. Dat onderzoek werd gedaan omdat omwonenden klaagden.

Bij Windpark Hanze bleek in 2019 dat omwonenden ontevreden waren over hoe zij zijn betrokken bij het windpark en over de mogelijkheden om financieel mee te doen. Hierop probeerde de provincie te bemiddelen tussen Windpark Hanze en de omwonenden. Hoewel er eind 2021 overeenstemming is bereikt tussen de partijen, bleek in het voorjaar van 2022 dat er nog veel onvrede is onder omwonenden.

Tevreden

De Rekenkamer heeft haar onderzoek naar het proces nu afgerond en stuurde aanbevelingen naar de provincie Flevoland. Over het algemeen zijn de onderzoekers tevreden over de rol van de provincie: “Zo stimuleerde de provincie dat omwonenden financieel konden participeren. Ook heeft de provincie het plan voor het windpark getoetst aan het beleid.”

Over de bemiddelingspoging is de Rekenkamer eveneens goed te spreken: “Hiertoe was de provincie niet wettelijk verplicht. Hiermee heeft de provincie zich ingespannen om de situatie op te lossen.”

Tekortkomingen

Wel constateert de Rekenkamer enkele tekortkomingen: “Ten eerste heeft de provincie aan omwonenden niet voldoende uitgelegd wat de mogelijkheden en beperkingen van de provincie bij participatie zijn. Het beleid heeft tot verwarring geleid en de provincie heeft niet voldoende duidelijk gemaakt dat zij financiële participatie niet kan afdwingen.”

Daarnaast heeft de betrokkenheid van de provincie bij het bemiddelingsproces volgens de Rekenkamer verwachtingen bij omwonenden gewekt die niet zijn uitgekomen: “Omwonenden voelen zich onvoldoende geïnformeerd. De provincie had zelf meer kunnen doen om omwonenden te informeren. Hiermee had zij het maatschappelijk draagvlak voor windenergie kunnen vergroten.”

Windplan Hanze


Afbeelding uit het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer. (screenshot)