Daling van aantal WW-uitkeringen in de maand augustus
Daling van aantal WW-uitkeringen in de maand augustus brugmedia.nl

Daling van aantal WW-uitkeringen in de maand augustus

Algemeen

DRONTEN - Het aantal mensen met een WW-uitkering is in de maand augustus in de gemeente Dronten teruggelopen van 981 naar 952. Dit meldt het UWV in haar

Nieuwsflits UWV:

In het tweede kwartaal van 2015 is het aantal openstaande vacatures toegenomen. Daarnaast daalt het aantal kortdurende werklozen. Hierdoor neemt de spaningsindicator toe. Dit betekent dat werkgevers het steeds moeilijker gaan krijgen om hun vactaures vervuld te krijgen.

De spanningsindicator

Al enkele jaren drukt het UWV de spanning op de arbeidsmarkt uit in een spanningsindicator. Deze indicator is gebaseerd op de cijfers van CBS en UWV en geeft de verhouding tussen openstaande vacatures en het beschikbaar aanbod weer. Dit getal wordt vertaald in zeer ruim, ruim, gemiddeld, krap en zeer krap.

In de grafiek is te zien hoe de spanningsindicator zich door de jaren heen ontwikkeld. Binnen de provincie Flevoland is er altijd sprake geweest van een zeer ruime arbeidsmarkt (meer aanbod dan vacatures). Dit komt omdat Flevoland meer een woonregio is dan een werkregio en een hoge uitgaande pendel kent. Veel mensen werken bijvoorbeeld in Amsterdam.

Weinig werkgelegenheid vertaalt zich ook in weinig vacatures. Toch is er wel sprake van een (zeer) krappe arbeidsmarkt bij beroepen op wetenschappelijk niveau. Naarmate het beroepsniveau stijgt neemt de spanningsindicator welliswaar toe, maar deze is nog steeds zeer ruim te noemen.

Ontwikkeling lopende WW-uitkeringen

Het aantal lopende WW-uitkeringen in de provincie Flevoland daalde ten opzichte van vorige maand met 1%. Dit is een grotere daling dan voor geheel Nederland (-0,2%).

Ook in het afgelopen jaar is het aantal uitkeringen in Flevoland sterker gedaald dan het landelijk gemiddelde, -6,5% tegenover -2,5%. Per saldo zijn er eind augustus 2015 bijna 800 uitkeringen minder in provincie Flevoland dan in augustus 2014.