Golven over stortsteen langs de dijk.
Golven over stortsteen langs de dijk. Zuiderzeeland

Waterschap heeft dijken op orde gebracht voor het stormseizoen

Algemeen

DRONTEN - Waterschap Zuiderzeeland zegt klaar te zijn voor het stormseizoen, dat gisteren is begonnen en duurt tot en met 15 jaar: ,,Alle benodigde werkzaamheden zijn uitgevoerd, laat het maar stormen.’’

Bij de uitgevoerde werkzaamheden noemt Zuiderzeeland: ,,Het herzetten van basaltzuilen, het aanbrengen van nieuw stortsteen voor de dijk en de aanleg en het onderhoud van drainage in de dijk. Maar ook het maaien van het gras op de dijken, het opruimen van aangespoeld afval en het maaien van de kwelsloten, zodat het kwelwater goed afgevoerd kan worden.’'

Calamiteiten

Tijdens het stormseizoen mag er niet gewerkt worden aan de dijken. Het waterschap meldt dat bij een hevige storm de calamiteitenorganisatie in actie komt.

,,We gaan dan in ploegen van twee personen op pad om alle dijken te controleren op schade en wateroverlast. Gezamenlijk vormen we dan de dijkwacht. In het afgelopen jaar hebben we één keer gewerkt met een dijkwacht’’, aldus dijkopzichter Benjamin Wijma.