Afbeelding
Foto: ©maartenheijenk.nl

Vogelgriep in Biddinghuizen: 56.000 leghennen geruimd

Biddinghuizen

BIDDINGHUIZEN - Op een biologisch leghennenbedrijf in Biddinghuizen is vrijdag vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 56.000 leghennen op het bedrijf geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het zou gaan om de hoogpathogene vogelgriep, die leidt tot ernstige ziekte of overlijden bij (water)vogels. In het gebied van 1 kilometer rond het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 3 kilometer zone rondom het besmette bedrijf ligt één pluimveebedrijf, een broederij. In de 10 kilometer zone liggen 29 andere pluimveebedrijven, waarvoor het vervoersverbod per direct geldt.

Dit vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. 

Aanvullende maatregelen?

Het zou kunnen zijn dat er de komende dagen nog aanvullende maatregelen worden genomen. Er wordt een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten en als het op basis van de uitkomsten van dat onderzoek nodig is, worden er aanvullende maatregelen genomen.