Afbeelding
Nieuw Land

Nieuw Land brengt nieuw boek ‘Polders peilen’ uit

Cultuur

LELYSTAD - ‘Polders peilen’ is de naam van het cultuur historisch jaarboek 2015, uitgegeven door museum Nieuw Land. In het boek komen de thema’s waterstaat, scheepvaart en onderzoek aan de orde.

Onderwerpen in het boek zijn:

  • Milieugeografe Emmy Bergsma analyseert hoe Nederland en Amerika omgaan met overstromingsgevaar.
  • Waterstaatsdeskundige Bart Schultz kijkt of Nederlanders in de toekomst, met een stijgende zeespiegel en een zakkende bodem, droge voeten houden.
  • Maritiem archeoloog Hans van Westing onderzoekt waarom wapens worden aangetroffen in scheepswrakken die op de Zuiderzee voeren in de periode 1350-1800.
  • André van Holk, hoogleraar maritieme archeologie, kijkt naar de bewapening van één schip uit de zestiende eeuw.
  • Historicus Remco van Diepen beschrijft het fysisch antropologisch onderzoek dat de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders in de jaren dertig uitvoerde.
  • Henk Pruntel, eveneens historicus, interviewde middenstanders van het eerste uur in het Lelycentre te in Lelystad.
  • Bestuurskundige Jeroen Rodenberg over de poging van de overheid om de Noordoostpolder de status te geven van Werelderfgoed.

Informatie: www.nieuwlanderfgoed.nl.