Afbeelding

Overlast door hondenpoep en gevaarlijke honden: gemeente gaat beleid opstellen

Gemeente

DRONTEN - De gemeenteraad van Dronten heeft de hondenbelasting met ingang van 2019 afgeschaft. Wel gaat het gemeentebestuur aan de slag met het opstellen van een hondenbeleid. B en W constateren namelijk dat er overlast is van hondenpoep en gevaarlijke of intimiderende honden.

In de gemeente Dronten heeft één op de vijf huishoudens een hond. In totaal staan er 3.310 honden geregistreerd. Het college vindt een hondenbeleid echter niet alleen van belang voor die hondenbezitters, maar ook voor mensen die geen hond hebben.

Toezicht en handhaving

Het gemeentebestuur gaat over tot actie, omdat er regelmatig verzocht wordt om toezicht en handhaving. Ook zien de medewerkers van de gemeente zelf dat er overlast is van hondenpoep en worden er regelmatig meldingen gedaan door scholen en speelplaatsen. Verder schrijft het college dat er nu nog geen regels zijn voor gevaarlijke honden en voor zwerfhonden.

B en W nodigen inwoners uit om ideeën en suggesties in te dienen. Daarnaast gaat de gemeente in gesprek met de inwoners en onder andere dierenwelzijnsorganisaties, hondenverenigingen, dierenartsen en politie. Ook wordt er gekeken hoe het in andere gemeenten wordt aangepakt en welke maatregelen goed werken. In het tweede kwartaal van 2019 moet dit tot een beleid leiden.

Opruimplicht

Dronten kent momenteel binnen de bebouwde kom de regel dat honden aangelijnd moeten zijn. Ook geldt er een opruimplicht voor hondenpoep.

Alleen in bepaalde aangewezen gebieden mogen honden loslopen en mag de poep blijven liggen. Speeltuinen, scholen en winkelcentrum Suydersee zijn verboden gebied voor honden.