Een restafvalcontainer van de gemeente Dronten.
Een restafvalcontainer van de gemeente Dronten. ©maartenheijenk.nl

Vraag gemeente Dronten: Moeten huishoudens met meer afval meer betalen?

Gemeente

DRONTEN - De gemeente Dronten houdt momenteel een internetenquête over de vuilnisinzameling. Eén van de vragen is hoe de kosten moeten worden verdeeld. Daarbij biedt de gemeente twee opties: (a) huishoudens met meer afval, betalen ook meer, (b) alle huishoudens betalen evenveel, ongeacht de hoeveelheid afval.

Als aanloopje naar die vraag test de gemeente in haar enquête hoe het zit met de kennis van de inwoners. Dat gebeurt met de vraag: „Hoeveel afvalstoffenheffing denkt u dat u per jaar betaalt?” Het goede antwoord luidt: € 264,36.

Alleen de SP is tegen

Er wordt in de gemeente Dronten al jaren gesproken over het al dan niet invoeren van een gedifferentieerd afvaltarief. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 bleek, als het ging om restafval, alleen de SP tegenstander te zijn. De partij van ‘afvalwethouder’ Roelof Siepel zag dat variabele tarief helemaal zitten: „De vervuiler betaalt is een mooi principe.”

De belangstelling voor dat principe van ‘de vervuiler betaalt’ wordt in de enquête ook een tweede keer gepeild. Bij de vraag wat de inwoners nodig hebben om het scheiden van afval verder te verbeteren, is één van de antwoorden die aangevinkt kan worden: „Inzameling van restafval duurder maken (betalen per opening van de ondergrondse container).”

De enquête van de gemeente Dronten is vooral bedoeld om te kijken hoe de inwoners over het gescheiden inzamelen van afval denken: „Om zo uit te zoeken wat er goed gaat en wat er beter kan.”

Verkiezingsbeloften 2018:

Wie veel restafval heeft betaalt meer, wie weinig heeft betaalt minder. Deze stelling werd in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 door DeDrontenaar.nl voorgelegd aan de politieke partijen. Hun reacties:

GroenLinks - helemaal eens

Wie zijn afval goed scheidt, mag minder gemeentelijke belasting betalen. Bovenop een laag basistarief wordt per kilo restafval een extra bedrag gerekend, met een vrijstelling van de eerste 100 kilo. Goed gedrag mag beloond worden!

ChristenUnie - helemaal eens

‘De vervuiler betaalt’ is een mooi principe. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de grootte van een huishouding. Ook huishoudens die door bijvoorbeeld medische bijzonderheden extra afval hebben willen we niet extra belasten.

CDA - eens

Het principe ‘de vervuiler betaalt’ is een effectieve methode om restafval terug te brengen, blijkt uit onderzoek. In Dronten zijn we al jaren goed op weg met het scheiden van afval. Toch wordt de landelijke norm nog niet gehaald.

D66 - eens

D66 is voorstander van de vervuiler betaalt. In de raad is echter afgesproken eerst de ervaringen van het scheiden van afval via de ondergrondse containers af te wachten.

Leefbaar Dronten - neutraal

Leefbaar Dronten vindt de tarieven voor afvalinzameling passend. Via de nieuwe ondergrondse containers kan men restafval naar eigen inzicht en behoefte afleveren. Extra kosten berekenen is in Dronten vooralsnog niet noodzakelijk.

PvdA - neutraal

De vervuiler betaalt, dat klinkt goed. Er kleven ook gevaren aan. Waarom betalen als het gratis kan in het bos?. Het vereist sociaal gedrag en solidariteit van iedereen in de gemeente. Zwerfvuil ligt op de loer. Mensen met minder inkomen dan 120% van het minimum loon moeten iets gecompenseerd worden.

VVD - neutraal

Niemand gooit graag iets weg en veel inwoners van de gemeente Dronten scheiden hun afval al goed. De VVD steunt daarom de verlaging van de afvalstoffenheffing. Dat is goed voor milieu én portemonnee. Verschil in tarieven is hiermee nu niet nodig.

SP - oneens

Als je door omstandigheden toevallig wat meer afval hebt dan anderen, zou je daar niet voor beboet moeten worden. Moeten betalen voor restafval werkt zwerfafval en ongelijkheid in de hand. Wat de SP betreft dus geen optie.

Afvalstoffenheffing

 Havenplein
Alpina (voorheen Sinke) naar Havenplein: "Centraal gelegen locatie" 17 uur geleden
Afbeelding
Nikki Boon breekt schoolrecords tijdens meerkamp in de VS (11 foto's) 17 uur geleden
Riena Tienkamp, Arjen Gerritsen, Piet Boer en Peter van Bergen (v.l.n.r.).
Route langs vijftien kunst- en cultuurobjecten: "Bekijk het in de Oostrand" 18 uur geleden