Minder onderhoud op de begraafplaats?
Minder onderhoud op de begraafplaats? ©maartenheijenk.nl

Dronten bezuinigt: Geen kunstwerken? Geen subsidie voor clubs? Meer onkruid?

Gemeente

DRONTEN - Geen kunstwerken meer in Dronten? Drie in plaats van vier wethouders? Kwaliteit van openbaar groen verlagen? Meer en hoger onkruid in de centra? De gemeente Dronten moet de komende drie jaar drie miljoen euro bezuinigen, onder andere vanwege de oplopende kosten in het sociaal domein. B en W hebben suggesties voor die bezuinigingen op een rij gezet.

B en W sommen die opties voor bezuinigingen op in hun zogenaamde ‘kadernota’. De gemeenteraad gaat daaruit de komende weken een keuze maken. „Er valt wat te kiezen voor de gemeenteraad”, zegt wethouder Ton van Amerongen.

Hapklare brokken

Nou had de raad altijd al het laatste woord en was de raad altijd al vrij om te kiezen. Het verschil met voorgaande jaren is, dat B en W deze keer hapklare bezuinigingsbrokken aan de gemeenteraad serveren. „We doen geen voorstellen”, benadrukt de wethouder van financiën, „We hebben alleen opties uitgezocht en aangedragen.”

Tijdens een voorbespreking over de begroting heeft de gemeenteraad aangegeven waar de prioriteiten liggen. Op basis daarvan geeft het college nu bezuinigingsopties voor in totaal 5,6 miljoen euro. Om aan de benodigde 3 miljoen te komen, moet meer dan de helft van die opties daadwerkelijk worden gerealiseerd.

„Ik vind dit spannend”, aldus de wethouder, „Het spannende is dat de raad móét kiezen om tot een sluitende begroting te komen. Dat is het spel - tussen aanhalingstekens - dat de komende maand door de raad wordt gespeeld.”

Greep uit de bezuinigingsopties:

 • Geen basissubsidie voor 80 verenigingen (€ 28.000)
 • Geen budget voor onderhoud Ludgerustoren (€ 3.100)
 • Minder toezicht op bouw en veiligheid evenementen (€ 14.703)
 • Opheffen sociale recherche en stoppen handhaving WMO (€ 125.000)
 • Verhogen eigen bijdrage regiotaxi (€ 40.000)
 • Stoppen met ondersteuning strijd tegen eenzaamheid, vrijwilligerswerk, mantelzorg, deelname aan de samenleving (€ 44.500)
 • Pas van Dronten afschaffen (€ 61.333)
 • Geen toezicht op oneigenlijk gebruik hulpmiddelen (€ 29.000)
 • Stoppen met ‘Het beste idee van Dronten’ (€ 75.000)
 • Drempel voor kwijtschelding verhogen (€ 40.000)
 • Geen kunstwerken meer in Dronten (€ 74.044)
 • Niet meer actief hulp bieden aan mensen die ver van de arbeidsmarkt staan (€ 270.859)
 • Een deel van de bermen minder frequent maaien, beheer en onderhoud van bomen en bossingels minder frequent (€ 15.000)
 • Meer en hoger onkruid op de verharding in de centra (€ 53.00)
 • Minder onderhoud begraafplaats (€ 7.500)
 • Minder onderhoud openbaar groen (€ 15.000)
 • Minder eigen medewerkers openbaar groen (€ 116.059)
 • Minder beheer wijkbosjes en bossingels (€ 11.000)
 • Vervangen van speeltoestellen uitstellen (€ 15.000)
 • Minder subsidie voor sport en bewegen (€ 30.000)
 • Minder onderhoud en vervangen van materialen in binnensportaccommodaties (€ 10.000)
 • Minder subsidie aan activiteiten voor jongeren (€ 30.000)
 • Verlagen van inzet bij energietransitie (€ 90.000)
 • Verhogen toeristenbelasting (€ 650.000)
 • Geen actieve inzet op versterking recreatieve sector (€ 90.000)
 • Alleen noodzakelijke wettelijke taken door burgerzaken (€ 75.138)
 • Niet langer fulltime bezetten van de receptie (€ 37.000)
 • Minder intensief uitvoeren van taak gevonden en verloren voorwerpen (€ 29.000)
 • Gratis huwelijken via een medewerker burgerzaken en niet meer door BABS (€ 25.000)
 • Eén wethouder minder (€ 109.000)
 • Ondersteuning gemeenteraad door griffie halveren (€ 70.000)
 • Pakket maatregelen voor overhead (€ 972.865)