Afbeelding
Tham Yuan Yuan

Camera’s in gemeentehuis gaan aan bij risico op verbaal of fysiek geweld

Gemeente

DRONTEN - De gemeente Dronten gaat alsnog regels vastleggen over wat er gebeurt met de geluidsopnames in de spreekkamers van het sociaal domein. Ambtenaren kiezen voor gesprekken in spreekkamers met camerabewaking als er ‘een verhoogd risico bestaat op verbaal of fysiek geweld’.

Er ontstond vorige maand enige beroering, toen DeDrontenaar.nl bekendmaakte dat de gemeente Dronten geluidsopnames maakt in de spreekkamers. Voor de beeldopnames bestaat een zorgvuldig protocol, maar daarin staat geen letter over geluid. De gemeente beantwoordt via een woordvoerster enkele vragen.

Worden álle gesprekken in de spreekkamers vastgelegd met beeld en geluid?
Gemeente Dronten: „Nee, daar is geen sprake van. Feitelijk zijn er twee spreekkamers met camera’s (beeld en geluid) en twee zonder camera’s.”

Welke gesprekken zijn in de spreekkamers met camera’s?
„We maken via een risicoanalyse de afweging waar het gesprek plaatsvindt. Gesprekken waarbij een verhoogd risico bestaat op verbaal of fysiek geweld, worden in principe altijd in de spreekkamers mét camera’s gehouden. De camera’s dienen dan vooral als preventiemiddel.”

Hoe brengen jullie inwoners ervan op de hoogte dat het geluid wordt opgenomen?
„Dit gebeurt middels stickers aan de buitenkant van de spreekkamers en vooraf in de uitnodigingsbrief. Bovendien geven we het mondeling nog eens aan bij aanvang van het gesprek.”

Wat gebeurt er als inwoners bezwaar maken tegen opnames?
„Een bezwaar nemen we altijd serieus. Als er een bezwaar binnenkomt maken we een nieuwe afweging. In de praktijk komt dit niet vaak voor.”

Wie mogen de beelden bekijken?
„De toegang tot de beelden met geluid is intern zeer streng gereguleerd. De camerabeheerders mogen de beelden alleen na toestemming van de gemeentesecretaris terugkijken.”

Kan echt niemand anders erbij?
„De servers waarop de beelden (met geluid) worden opgeslagen zijn fysiek gescheiden van de andere gemeentelijke servers zodat niemand erbij kan. Ook de verbinding is beveiligd, zodat het opgenomen materiaal ook niet uit de cloud kan worden gehaald.”

Waarom staat er in dit reglement niets over wat er met de geluidsopnames gebeurt?
„Met de geluidsopnames gebeurt exact hetzelfde als met de beeldopnames. Het zijn geen separate bestanden. De geluidsbestanden (onderdeel van de beeldbestanden) worden derhalve na 14 dagen automatisch overschreven.”

Beeld- en geluidsopnames kunnen  makkelijk worden losgekoppeld. Er moeten toch regels zijn over wat er met die geluidsopnames gebeurt?
„De functionaris Gegevensbescherming heeft ook geconstateerd dat het camerareglement hierover niet duidelijk genoeg is. Het verzoek is om dit aan te passen in het camerareglement. Dit gebeurt binnen een maand.”

Hoe lang bewaren jullie de beeld- en geluidsopnames?
„De bewaartermijnen zijn terug te vinden op onze website. De beeld- en geluidsopnames hebben dezelfde overschrijvingstermijn van 14 dagen en dezelfde beheerders die onderhevig zijn aan dezelfde strenge toegangseisen.”

Geluidsopnames

Afbeelding
AIR, Arooj Aftab, Miles Kane en Jonny Greenwood (Radiohead) op Lowlands 20 uur geleden
Afbeelding
Agenda zaterdag: Opwekking, open huis voedselbank, G-korfbal, Peppa, voetbal 21 uur geleden
Afbeelding
Onderzoek naar arbeidsmigranten en permanente bewoning Boschberg en Bremerberg 21 uur geleden