Onder het toeziend oog van zijn echtgenote schreef burgemeester Jean Paul Gebben zich in 2019 in als inwoner van de gemeente Dronten.
Onder het toeziend oog van zijn echtgenote schreef burgemeester Jean Paul Gebben zich in 2019 in als inwoner van de gemeente Dronten. ©maartenheijenk.nl - archieffoto

Grote eensgezindheid: Géén wethouders en burgemeester die af en toe in Dronten wonen

Gemeente

DRONTEN - Wethouders en de burgemeester moeten niet af en toe, maar voltijds in Dronten wonen. Dat vindt een overgrote meerderheid van de lezers. In de nieuwe gemeenteraad is zelfs helemaal niemand het ermee oneens.

‘Wethouders en de burgemeester moeten voltijds in de gemeente Dronten wonen’, zo luidde een stelling uit de stemhulp van DeDrontenaar.nl. Deze werd de afgelopen weken door ruim zevenduizend lezers ingevuld.

65,3% en 75% van de politieke partijen zijn het eens met deze stelling. CDA en ChristenUnie hadden de afgelopen jaren wethouders die niet in de gemeente Dronten woonden. Dit zijn de enige partijen die ‘neutraal’ invullen.

.

Stelling:

Wethouders en de burgemeester moeten voltijds in de gemeente Dronten wonen.

Helemaal eens45,9%
Eens19,4%
Neutraal24,9%
Oneens5,1%
Helemaal oneens4,8%
Hoe belangrijk?
Belangrijk19,7%
Gemiddeld74,3%
Niet belangrijk6,0%

.

Dit zegt de politiek:

GroenLinks: helemaal eens

Voor de goede uitoefening van hun werkzaamheden vinden we dat noodzakelijk.

SP: helemaal eens

Alleen dan weet je goed wat er in de gemeente speelt en sta je met je voeten in de Drontense klei. Geen baantjesjagers van buitenaf.

VVD: helemaal eens

We willen de beste vrouw of man op de plek. Uitgangspunt hierbij is dat zij in de gemeente Dronten wonen en lokaal betrokken zijn. Dit kunnen in het uiterste geval (tijdelijk) ook mensen van buiten de gemeente zijn.

D66: eens

D66 is het daar mee eens. Er kan overigens ontheffing gevraagd worden bij een gemeenteraad en dan zullen wij ons daarover buigen en er een beslissing over nemen.

PvdA: eens

Daar is de PvdA groot voorstander van.

Leefbaar Dronten: eens

Voor binding met bevolking belangrijk.

CDA: neutraal

Het verdient de voorkeur dat wethouders en de burgemeester in de gemeente wonen. De gemeenteraad kan hier van afwijken in bepaalde omstandigheden. Dit moet wel goed worden onderbouwd en voor een zo kort mogelijke periode gelden.

ChristenUnie: neutraal

De ChristenUnie vindt het wonen in onze gemeente zeer aan te bevelen maar mocht dit door omstandigheden niet kunnen dan wordt hierover overleg gevoerd binnen de wettelijke mogelijkheden.

Verantwoording:

  • Een stemhulp is géén enquête. Wat de kiezers invulden, kan hooguit gezien worden als indicatie van het sentiment in de samenleving.
  • De stemhulp is anoniem. Gegevens kunnen niet herleid worden tot personen. Gebruikers waren ervan op de hoogte dat de uitkomsten per stelling gebruikt worden voor artikelen.
  • De standpunten en de toelichtingen van de politiek zijn aangeleverd door de partijen en zijn letterlijk overgenomen.
  • Het dossier ‘gemeenteraadsverkiezingen 2022’ van DeDrontenaar.nl #GRV2022