Afbeelding
Foto: ©maartenheijenk.nl

‘Containermanagementsysteem staat los van invoering diftar’

Gemeente

DRONTEN - De fractie van VVD Dronten is door verschillende inwoners benaderd met zorgen over het afvalbeleid en het vervangen van containers, zo stelt het in vragen aan het college. Met name de registratiechip levert zorgen op en al snel wordt her en der de link gelegd met diftar. Maar, zo meldt het college nu, dat staat er compleet los van. 

Diftar is een systeem voor de inzameling van afval, waarbij per huishouden of rechtspersoon wordt geregistreerd hoeveel en wat voor soort afval er wordt aangeboden. In verschillende gemeenten wordt er met dit systeem gewerkt, maar in Dronten is dat nog niet het geval. Onlangs meldde de gemeente dat verschillende containers vervangen worden en dat de nieuwe containers een chip krijgen. Al snel gaat het in reacties op dat nieuws over de mogelijk eerste stappen richting de invoering van diftar.

In antwoorden op vragen van de VVD stelt het college echter dat daar geen sprake van is. ‘De invoering van het containermanagementsysteem staat in zijn geheel los van de invoering van een vorm van diftar. De grondslag voor de invoering van dit containermanagementsysteem is het Grondstoffenbeleidsplan dat in juli 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad. Dit grondstoffenbeleidsplan bestaat uit diverse maatregelen met als doel minder restafval en betere afvalscheiding door betere voorlichting/ communicatie, optimalisatie van dienstverlening en bedrijfsvoering’, schrijft het college.

Datagestuurd afvalbeheer

Het gaat volgens het college om datagestuurd afvalbeheer. De chip maakt de koppeling tussen container en het adres mogelijk. De chip bevat de straatnaam, het huisnummer, de postcode, het volume (inhoudsmaat) van de container en het soort afval wat in de container thuishoort.

Voor het invoeren van de chip heeft de gemeente een zestal redenen opgesomd, die gaan van het zeker weten dat de container van particulieren afkomstig is tot het mogelijk handhaven op het moment dat iemand stelselmatig en moedwillig verkeerd afval in de containers gooit. ‘Dit alles dus met het doel om te komen tot meer inzicht, maar bovenal om betere en schonere reststromen te verkrijgen die hergebruikt kunnen worden’, schrijft het college.