Afbeelding
Foto: Wouter Foppen

Gemeente moet dwangsom van bijna 800 euro betalen

Gemeente

DRONTEN - De gemeente Dronten moet een dwangsom van 784 euro betalen aan de bezwaarmakers op het plan voor huisvesting van arbeidsmigranten aan de Roodbeenweg. Zij hebben het college in gebreke gesteld vanwege het overschrijven van de beslistermijn.

Het college besloot begin januari van het vorige jaar om twee keer een omgevingsvergunning af te geven voor het huisvesten van arbeidsmigranten aan de Roodbeenweg 17A, maar buurtbewoners maakten bezwaar tegen dat besluit. Op 16 november van het vorige jaar hebben de bezwaarmakers de gemeente in gebreke gesteld vanwege het overschrijden van de beslistermijn in de bezwaarprocedure. 

Het lukte de gemeente vervolgens om binnen twee weken het bezwaarschrift te beoordelen, waardoor er een dwangsom werd opgelegd. De gemeente moet 392 euro per bezwaarprocedure betalen, in dit geval gaat het om twee bezwaarprocedures. Het totale bedrag komt daarmee uit op 784 euro.