Afbeelding
aangeleverd

Waarom moet je je personeel blijven bijscholen?

Partnerbijdrages

Er wordt gesproken van de 4e industriële revolutie of smart industry. Door de voortgang in de toepassing van informatietechnologie, nieuwe productietechnieken en miniaturisering verandert de werkomgeving van het personeel nog meer. Het werk wordt steeds het aansturen en monitoren van processen, waarbij de uitvoering wordt gedaan door machines. In kantoorruimtes wordt het gebruik van papier minder en maakt plaats voor van elektronische gegevensstromen. Steeds meer gegevens worden verzameld en geaggregeerd om betere beslissingen te kunnen nemen, het service-niveau aan klanten te vergroten, organisatie efficiënter te maken en commerciële ondernemingen beter te laten concurreren. Dat vereist wel dat het personeel daarin mee kan gaan. Waar nodig moet dat geholpen worden met bijscholing. Dat is geen kostenpost maar een investering.

Nog meer redenen

We noemden al dat door technologische ontwikkelingen organisaties om een aantal redenen anders zijn gaan werken. En die ontwikkelingen zullen blijven doorgaan. Maar een organisatie kan daarin niet mee als de juiste scholing ontbreekt. De implementatie van nieuwe technologieën en het kennisniveau van de medewerkers dienen hand in hand te gaan. Anders komen de verwachtingen van de organisatie niet uit en raakt het personeel gefrustreerd. Dat geeft een verhoogd ziekteverzuim en personeelsverloop. Een onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat zien dat studerend personeel meer tevreden is en een goede werksfeer creëert. De medewerkers zijn gemotiveerder en trouwer aan de organisatie. Statistieken bevestigen namelijk dat het verloop lager wordt. En dat is ook goed voor het imago en meer mensen zullen de organisatie in overweging nemen bij het zoeken van een (nieuwe) werkkring.

 Verbetering flexibiliteit

Organisaties dienen steeds flexibeler te worden. Ontwikkelingen gaan snel. We noemden al nieuwe technologieën, maar ook door internationale concurrentie verandert de afzetmarkt. Sommige industrieën verdwijnen naar het buitenland en het wordt ook gemakkelijker om over de grens heen te concurreren door het internet en logistieke ontwikkelingen. Dat vereist ook een flexibel inzetbaar personeel. En dus dient bijscholing een continu proces te zijn, waarbij een afstemming plaatsvindt tussen de richting waarheen een organisatie zich beweegt en wat er daarom intern dient te gebeuren. Het gebruik van een gespecialiseerd educatief bedrijf, zoals MyCademy, kan het overwegen waard zijn. De communicatie richting het personeel is belangrijk en afhankelijk van de situatie kan een individuele benadering het beste zijn. Het gebruik van learning management system is dan eigenlijk onontbeerlijk.

!