Windplan Blauw
Windplan Blauw gemeente Dronten

Gemeenteraad scherpt bezwaren tegen windmolens Swifterbos verder aan

Swifterbant

DRONTEN - Verschillende gemeenteraadsleden benadrukten vanavond dat iedere inwoner bezwaar kan aantekenen tegen Windplan Blauw. Sommige raadsleden riepen de inwoners van Swifterbant zelfs nadrukkelijk op om een zienswijze in te dienen. Zelf scherpte de gemeenteraad haar bezwaren tegen de twee windmolens in het Swifterbos vanavond aan. De drie andere windturbines vlak bij het dorp liet de raad ongemoeid.

Het Windplan Blauw wordt zó groot, dat de regie niet meer in handen is van de gemeente, maar van het Rijk. Het enige dat de gemeente Dronten kan doen is het indienen van een zienswijze. Net zoals iedere inwoner dat kan doen.

Slappe hap

B en W kwamen vanavond met een voorstel voor die zienswijze. Voor de meeste raadsleden waren de bezwaren tegen de twee windmolens in het Swifterbos echter niet scherp genoeg geformuleerd. „Slappe hap”, zo formuleerde Suzanne Stoop (PvdA) het.

CDA, D66 en PvdA kwamen met een voorstel om meer tegemoet te komen aan de bezwaren, zoals ze aan het begin van de beraadslagingen waren verwoord door Dorpsbelangen. „Wij vragen om de alternatieven serieus in overweging te nemen, in overleg met de inwoners van Swifterbant”, zei Ferdinand Zomerman (CDA).

Steviger

Andere fracties waren het daarmee eens. „De zienswijze had steviger gemogen”, vond Danieke van Baal (GroenLinks). „Wij willen meer recht doen aan gevoelens in het dorp”, voegde Rob van der Schans (D66) eraan toe.

„Ook wij hebben moeite met windmolens in het bos”, zei Marianne Witteveen (ChristenUnie). Tom de Kruijff (SP) vond dat er genoeg alternatieven zijn voor alle vijf de windmolens.

80 meter opschuiven

Wethouder Jaap Oosterveld (ChristenUnie) was het ermee eens dat de bezwaren uit het dorp serieus genomen moeten worden. Hij zei dat het verplaatsen van de twee windmolens geen al te grote verandering is, omdat ze slechts 80 meter hoeven op te schuiven: naar de andere kant van de Rivierduintocht.

Er volgde een schorsing, waarbij het CDA er met een iets andere formulering in slaagde om ook de VVD te overtuigen van haar voorstel. Daardoor stemde uiteindelijk de voltallige gemeenteraad vóór het plan om de grote zorgen van inwoners van Swifterbant serieus te nemen. Het bezwaar van de gemeente Dronten tegen de twee windmolens in het Swifterbos wordt derhalve zwaarder aangezet.

Windplanblauw