Afbeelding

Delphy verkent in Swifterbant de low-budgetteelt van suikerbieten

Swifterbant

SWIFTERBANT - Om te verkennen waar er op kosten bij de teelt van suikerbieten bespaard kan worden heeft Delphy dit jaar in Swifterbant een proef aangelegd om suikerbieten tegen minimale kosten te telen, met behoud van een optimale opbrengst.

Er wordt gekeken hoe de kosten in de bietenteelt laag gehouden kunnen worden: „Is gaan voor de hoogste opbrengst wel het meest rendabel bij de huidige bietenprijs, of is het saldo hoger als de kosten laag worden gehouden en de opbrengst sub-optimaal is?”

Verschillende bemestingsstrategieën worden naast elkaar gelegd evenals verschillende strategieën van ziektebestrijding. In de proef worden ook verschillende teelt- en bemestingsstrategieën vergeleken.