De Albert Heijn in Swifterbant
De Albert Heijn in Swifterbant ©maartenheijenk.nl

Albert Heijn in Swifterbant doet laatste poging om komst van Lidl naar Dronten te voorkomen

Swifterbant

SWIFTERBANT - Als het gaat om de komst van de Lidl naar Dronten-west kijkt het gemeentebestuur niet naar het eigen beleid, maar vooral naar de wensen van de Lidl. Dat vindt de eigenaar van de Albert Heijn in Swifterbant. Hij wijst de raadsleden er in een brief op, dat ze de locatiekeuze en de voorwaarden van de initiatiefnemer niet hòeven te faciliteren.

De gemeenteraad buigt zich komende donderdag over de wijziging van het bestemmingsplan voor Dronten-west. Deze moet de komst van de Lidl mogelijk maken. Namens de Albert Heijn in Swifterbant is er deze week een brief naar de gemeenteraad gestuurd in een laatste poging om de gemeente op andere gedachten te brengen.

Leefbaarheid

Ondernemers en supermarkten hebben dertien bezwaarschriften ingediend tegen de komst van de Lidl. Deze zijn door B en W allemaal afgewezen. De Albert Heijn in Swifterbant schrijft dat de nieuwe Lidl niet in het beleid van de gemeente Dronten past: „Zelfs in de Retailvisie 2018 bleek geen steun te bestaan voor Lidl in Dronten-west.”

De ondernemer merkt op dat het gemeentebestuur nauwelijks ingaat op de effecten van een discount-supermarkt op andere winkelgebieden: „Komt de detailhandel onder druk te staan door sluiting van een trekker dan zullen meerdere winkels het opgeven”, voorspelt de ondernemer. Hij vreest voor het afkalven van het voorzieningenniveau en een aantasting van de leefbaarheid in Swifterbant.

Bedrijfskosten

Het gemeentebestuur had geschreven dat de supermarkten in Swifterbant en Biddinghuizen wellicht kunnen besparen op hun bedrijfskosten. Albert Heijn schrijft dat de inkoopkosten juist hoger zijn voor een kleine supermarkt: „Vanwege het geringere volume aan goederen die worden afgenomen.”

Als het gaat om personeelskosten zegt de supermarkt te zijn gebonden aan cao’s: „En reductie van medewerkers is beperkt mogelijk.”

Ongewenste gevolgen

„Namens de ondernemersverenigingen en eigenaren van vastgoed in de gemeente Dronten die een zienswijze hebben ingediend verzoeken wij u vanwege de slechte motivering van het plan en de zeer ongewenste gevolgen voor de verzorgingsstructuur niet tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Lidl – Dronten-west’ over te gaan”, zo besluit Albert Heijn haar brief.

Lidl in Dronten-west