De werkgroep presenteert het plan voor Swifterbant-zuid.
De werkgroep presenteert het plan voor Swifterbant-zuid. © Fotostudio Wierd - archieffoto 2018

Als raad Swifterbant-zuid nu niet goedkeurt ligt de weg open voor speculanten

Swifterbant

SWIFTERBANT - De discussie over de Biddingweg mag niet leiden tot uitstel voor het bestemmingsplan voor Swifterbant-zuid. Als de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de nieuwbouwwijk niet vóór 26 april vaststelt, ligt de weg open voor projectontwikkelaars of misschien zelfs speculanten.

Het CDA en de VVD, de twee grootste fracties in de gemeenteraad, hebben B en W gevraagd wat de consequenties zijn van eventueel uitstel. Het antwoord van het college is zonneklaar: dan mag akkerbouwbedrijf Dijkveld Stol zijn landbouwgrond verkopen aan de hoogste bieder.

Voorkeursrecht

Meteen nadat een werkgroep uit Swifterbant in 2018 haar voorkeur uitsprak voor woningbouw in Swifterbant-zuid, heeft de gemeente Dronten een claim gelegd op de grond aan de Bisonweg 11. Daarbij is gebruikgemaakt van de Wet Voorkeursrecht. Het betekent dat de eigenaar de grond alleen aan de gemeente mag verkopen. Deze optie komt echter te vervallen als de gemeente niet binnen drie jaar een bestemmingsplan vaststelt. En die drie jaar zijn bijna om.

Mocht een projectontwikkelaar de grond kopen, dan kan deze daar niet helemaal zijn eigen gang gaan, schrijven B en W. Er liggen inmiddels eisen voor onder andere de beeldkwaliteit en het woningbouwprogramma. Ook kan de gemeente kosten verhalen op zo’n ontwikkelaar.

In het uiterste geval kan de gemeente de grond onteigenen: „Bijvoorbeeld als een ontwikkelaar onderdelen van het exploitatieplan niet wil uitvoeren, zoals de realisatie van sociale huurwoningen of vrije kavels.”

Swifterbant-zuid

Biddingweg