Woningbouw dichtop de Biddingweg bij Swifterbant.
Woningbouw dichtop de Biddingweg bij Swifterbant. BügelHajema

Alles is volgens gemeente nog mogelijk bij Biddingweg, maar de marges zijn klein

Swifterbant

SWIFTERBANT - Er ligt nog niets vast. Dat is de boodschap van de gemeente Dronten aan iedereen die moeite heeft met de plannen voor de Biddingweg bij Swifterbant. In een brief aan belanghebbende bewoners en ondernemers wordt echter ook gesteld, dat het besluit om de maximum snelheid terug te brengen van 80 naar 50 kilometer in principe al is genomen. Dat geldt ook voor het besluit om de weg opnieuw in te richten.

De Biddingweg wordt een ontsluitingsweg van de nieuwbouwwijk Swifterbant-zuid. In het dorp leven nogal wat bezwaren tegen het terugbrengen van de maximum snelheid, tegen het versmallen van de weg en tegen het aanbrengen van een verhoogde middengeleider.

Vanavond buigt de gemeenteraad zich erover. Twee van de bezwaarmakers spreken de raad toe: overbuurvrouw Simone ten Cate en voorzitter Arnold Michielsen van LTO Noord in Flevoland.

Tegengeluid

Na alle publiciteit rond de bezwaren, laat de gemeente een tegengeluid horen. Met het oog op de vergadering van vanavond is gisteren in allerijl een persbericht verstuurd, evenals een brief naar bewoners en bedrijven in de buurt van de Biddingweg. In die brief wordt benadrukt dat de huidige tekeningen voor de weg slechts ‘bespreekmodellen’ zijn.

In het persbericht en de brief vraagt de gemeente aandacht voor een digitale informatieavond van komende maandag: „Tijdens deze bijeenkomst, maar ook daarna, kunt u vragen stellen.” De gemeente kondigt aan dat er maandag extra aandacht is voor de eisen die ondernemers aan de weg stellen.

Woningen dichtop de weg

In de vergadering van vanavond gaat het over het bestemmingsplan voor Swifterbant-zuid. Het is de bedoeling dat dit plan later deze maand definitief wordt vastgesteld. In dat bestemmingsplan staan woningen dichtop de Biddingweg getekend. Daarom is het de vraag of er na vaststelling van bet bestemmingsplan nog speelruimte is om tegemoet te komen aan de bezwaren van ondernemers.

De huizen vlakbij de Biddingweg maken het namelijk noodzakelijk om de maximum snelheid terug te brengen en om de weg opnieuw in te richten. In haar brief benadrukt de gemeente dat de gemeenteraad het principebesluit daarvoor al lang en breed genomen heeft, al moet de weg tegelijkertijd geschikt blijven voor vrachtverkeer en landbouwverkeer.

Akoestisch onderzoek

Aan die 50 kilometer kan straks niet meer getornd worden. Dat wordt duidelijk uit het akoestisch onderzoek dat Bügel Hajema in opdracht van de gemeente heeft uitgevoerd. Dit ingenieursbureau concludeert dat de Biddingweg zelfs bij trager verkeer een hogere geluidsbelasting op de dichtstbijzijnde woningen oplevert dan de maximaal toegestane 48 decibel. Ook bij 50 kilometer zijn volgens het ingenieursbureau geluidwerende maatregelen noodzakelijk. 

Het vergroten van de buffer tussen de Biddingweg en de woningen is voor de gemeente ‘om stedenbouwkundige redenen’ niet bespreekbaar. Dat geldt ook voor het plaatsen van schermen of wallen. Daarom is het aanbrengen van geluidwerend asfalt op de Biddingweg volgens het rapport een harde eis. Misschien is dat nog niet genoeg en zijn er daarnaast ook nog geluidwerende maatregelen aan de gevels van de nieuwe woningen nodig.

Swifterbant-zuid

Biddingweg

.