Willemien Wever, CDA
Willemien Wever, CDA ©maartenheijenk.nl

CDA: Professionals hebben het MFC Swifterbant overgenomen van dorpsbewoners

Swifterbant

SWIFTERBANT - Het CDA heeft de indruk dat alleen professionele partijen als de gemeente, OFW en Coloriet nog meepraten over het definitieve ontwerp van het multifunctionele centrum in Swifterbant. De fractie wil ook andere toekomstige gebruikers erbij betrekken.

De bouw van het MFC Swifterbant is al verschillende keren uitgesteld. Wethouder Peter van Bergen (Leefbaar Dronten) kondigde vorige maand aan dat het gebouw er in september 2022 staat. CDA-raadslid Willemien Wever vindt dat de gemeenteraad er nog eens over moet praten, want zij vermoedt dat uitsluitend de professionals de touwtjes in handen hebben.

Het MFC Swifterbant was oorspronkelijk een plan van het dorp zelf. De kerken en de lokale stichting De Oeverwal hebben zich de afgelopen jaren teruggetrokken en de gemeente Dronten heeft het initiatief overgenomen. Wever vraagt zich af of het MFC nog wel het verbindende karakter krijgt, zoals ooit de bedoeling was.

Erg stil geworden

Willemien Wever schrijft: „Van vertegenwoordigers van de beide geloofsgemeenschappen, Dorpsbelangen en amateurkunstverenigingen hebben we het afgelopen jaar herhaaldelijk signalen gekregen dat het na de ontwerpsessies in 2019 erg stil is geworden.”

Het raadslid vraagt aandacht voor bijvoorbeeld de kerken, de brassband, koren en toneelvereniging Markanti: „Juist omdat het MFC straks die belangrijke verbindende schakel in het dorp moet zijn.”

MFC Swifterbant