Afbeelding
screenshot adviesrapport

Zwembad De Abelen gaat als het aan Swifterbant ligt helemaal op de schop

Swifterbant

SWIFTERBANT - Het plan van de werkgroep die zich heeft gebogen over de toekomst van zwembad De Abelen is zeer ingrijpend. Het voorstel is om de technische installaties te vernieuwen en de huidige bebouwing te vervangen door nieuwbouw. Voor het bestuur en beheer denkt de werkgroep aan een coöperatieve vereniging. Het geld moet vooral uit de gemeentebegroting komen.

De Abelen dateert uit 1965. Sindsdien zijn openluchtzwembaden overal in het land gesloten. De gemeente Dronten wil het zwembad in Swifterbant en het bijna identieke bad in Biddinghuizen open houden. Er moet echter wel wat gebeuren en de gemeente vindt dat het initiatief daarvoor uit de dorpen zelf moet komen.

Dorpsbelangen Biddinghuizen heeft inmiddels een plan ingediend, dat ongeveer 2 miljoen euro kost. De gemeenteraad heeft gezegd beide dorpen hetzelfde te willen behandelen. Daarom is ook Swifterbant in actie gekomen. Dat heeft nu geleid tot een lijvig rapport.

Drie zones

Een werkgroep uit het dorp heeft veel gesprekken gevoerd en een enquête onder de dorpsbewoners gehouden. Het resulteerde in een tekening voor de toekomstige situatie. Daarbij wordt uitgegaan van drie zones: een zwemzone met daarnaast een terrein voor sport en spel op de huidige ligweide, geleidelijk overgaand naar de camping.

De beplanting van het terrein krijgt bij de zwemzone een ‘beach-uitstraling’. Op het terrein van de beachsporten moet een plek komen met water, zand en een speelplek voor peuters en kleuters. Tussen beachzone en camping komt een parkachtige groene zone met jeu-de-boulesbanen, bootcamptoestellen en een terrein voor natuurlijk spelen.

Voor de bebouwing kiest de werkgroep voor nieuwbouw, eventueel gecombineerd met een uitbreiding van de kinderopvang en peuterspeelzaal. Behalve kleedruimtes, douches en toiletten spreken ze ook over een kantine en een terras.

Een dynamische plek

Door het zwemmen te combineren met een strand-, sport- en spelprogramma denkt de werkgroep het terrein een recreatief karakter te geven: „Een dynamische plek waar de onderdelen elkaar goed aanvullen en elkaar versterken en waar jong en oud elkaar het hele jaar kunnen ontmoeten.” 

Het gaat de werkgroep om het creëren van een bruisend levendige omgeving: „Waar veel activiteiten plaatsvinden en mensen graag komen door een gevulde activiteitenkalender.”

Het kan volgens het rapport alleen worden bereikt door goede onderlinge samenwerking van tal van betrokken partijen. De werkgroep wil niet bepalen hoe dat precies georganiseerd moet worden, maar geeft wel de suggestie van een coöperatieve samenwerkingsvorm. Ook uit de enquête kwam die voorkeur naar voren: ‘een terrein voor en door Swifterbanters’.

Wie betaalt het?

Een belangrijke vraag is: wie betaalt het? De werkgroep vindt De Abelen ‘een essentiële nutsvoorziening voor Swifterbant’ en legt de bal vooral bij de gemeente. 

Daarnaast moeten er volgens het rapport afspraken komen over de inbreng vanuit de gemeenschap. De werkgroep denkt de exploitatiekosten tot een minimum te beperken door samenwerking tussen camping, zwembad, sportverenigingen, scholen en kinderopvang. Ook de inzet van vrijwilligers en de omzet van de kantine kunnen helpen.

Vandalisme

In het rapport wordt veel aandacht besteed aan het voorkomen van vandalisme. De huidige vernielingen komen onder andere doordat de camping en zwembad een groot deel van het jaar gesloten zijn. De werkgroep verwacht veel van een solide hekwerk om het hele terrein, van een grotere betrokkenheid van het dorp en een frequenter gebruik het hele jaar door.

Ook een beheerderswoning en camerabewaking worden als oplossingen genoemd. De werkgroep wil hier echter pas toe overgaan als in de nieuwe situatie het vandalisme voortduurt. Voor permanente bewoning moet namelijk het bestemmingsplan worden gewijzigd: „Een langdurig traject met een onzekere uitkomst.” En camera’s zijn niet alleen duur, maar geven ook problemen met de privacy.


Screenshot Aadviesrapport Duurzaam Zwembad en Buitenrecreatie De Abelen.

!