De Kampbuurt komt in 2023 't eerst aan de beurt.
De Kampbuurt komt in 2023 't eerst aan de beurt. screenshot maatregelenprogramma klimaatadaptie

Maatregelen tegen natte voeten in Kamp- en Bloemenbuurt kosten drie ton

Swifterbant

SWIFTERBANT - Uit onderzoek van de Antea Group uit Almere is gebleken dat diverse straten in de Kampbuurt en Bloemenbuurt in Swifterbant blank komen te staan bij hevige regenval. Ook tegen de gevels van de panden blijft water staan.

B en W hebben besloten de problemen in de Kampbuurt in 2023 aan te pakken. Het jaar daarop volgt het noordelijke deel van de Bloemenbuurt en het jaar daarop het zuidelijke deel. Opgeteld kosten de maatregelen drie ton.

Kampweg en De Snit

In 2023 zijn de Kampweg en De Snit ’t eerst aan de beurt. Het gemeentebestuur wil het maaiveld aan het begin van de Kampweg verlagen, zodat het water naar de sloot langs Het Zichtboord stroomt. Verder wordt een drempel in De Snit vervangen door een punaise en komt er een drempel aan het einde van de Kampweg met de kruising met Het Zichtboord.

In de Bloemenbuurt-noord gaat het om de Dahliastraat en Bosanemoon en in het zuiden van deze wijk neemt de gemeente diverse maatregelen aan de Kamperfoeilielaan, Ridderspoorlaan, Zwanebloem, Ganzerik, Havikskruid en Rozenpad.

Plensbuien

Abonneer gratis

op de digitale krant