Gemeente haalt nieuw plateau op kruising Biddingweg - Bloemenzoom alweer weg

Swifterbant

SWIFTERBANT - De gemeente Dronten legde vorig jaar een plateau aan op de nieuwe kruising Biddingweg - Bloemenzoom. Bij de komende renovatie van de Biddingweg wordt dat plateau weer weggehaald.

De Biddingweg komt bij Swifterbant vanwege de komst van nieuwbouwwijk Swifterbant-zuid binnen de bebouwde kom te liggen. Dit betekent dat het een 50-kilometerweg wordt. Tegelijkertijd moet de weg geschikt blijven voor landbouw- en vrachtverkeer.

Onvriendeljk

„De Biddingweg weg krijgt géén plateau’s of drempels, want dat is zeer onvriendelijk voor vrachtwagens en grote landbouwvoertuigen”, meldde de gemeente maandag tijdens een informatiebijeenkomst. Alleen als er bij de Industrieweg gekozen wordt voor een T-kruising in plaats van een rotonde, is daar een plateau gepland.

Volgens de gemeente zijn er klachten over het huidige plateau bij de Bloemenzoom binnengekomen. Agrariërs toonden zich maandag inderdaad verheugd over het weghalen.

De gemeente kondigde wel andere maatregelen aan om de snelheid van het autoverkeer op de Biddingweg af te remmen: „Misschien komen er iets steviger krommingen om het gewenste effect qua snelheid te krijgen.”

Biddingweg

Swifterbant-zuid

.