Eilat is partnergemeente van Kampen.
Eilat is partnergemeente van Kampen. PublicDomainPictures

Dubbel en Dwars Dronten | Zo jammer

Algemeen

(door Hans Dorreboom)

De meeste gemeenten in Nederland hebben een of meer partnergemeenten. Lelystad heeft één partnergemeente, Noordoostpolder twee, Kampen vier en Almere heeft er zelfs vijf.

Veel gemeenten tonen hun partnergemeenten met trots op de toegangsborden met de naam en het gemeentewapen.
Met een stedenband tonen steden en dorpen een hechte band met andere steden en dorpen in Europa, maar ook daar buiten, zoals in Afrikaanse landen en Japan. Het brengt deze steden en dorpen met elkaar in contact om samen te werken op het gebied van cultuur, sport, onderwijs, jeugd en vaak ook op economisch gebied. Zo’n stedenband leidt regelmatig tot allerlei uitwisselingen van scholen, sportclubs en culturele verenigingen. De relatie van buurgemeente Kampen met haar vier partnersteden – Meinerzhagen en Soest (Duitsland), Eilat (Israël) en Papa (Hongarije) – is al jaren intensief, zo bewijzen de talloze evenementen en uitwisselingen.

Er zijn ook gemeenten die in dorpen in Afrika scholen en ziekenhuizen hebben geadopteerd of betrokken zijn bij de aanleg van waterputten.

Als het om een partnerrelatie gaat, geeft Dronten niet thuis. Binnen het gemeentehuis is niet na te gaan of er ooit plannen zijn geweest voor het aangaan van een of meer stedenbanden. Dat vind ik jammer, want gemeenten met wel een stedenband, laten zien dat de uitwisseling van inwoners vanuit scholen, sportclubs en culturele verenigingen het gemeentelijke leven aanzienlijk kan verrijken.

Dubbel en Dwars Dronten

!