Wethouder Irene Korting
Wethouder Irene Korting Mischa Massink

Wethouder roept ondernemers-in-nood op zich te melden: „Gaat me erg aan het hart”

Algemeen

DRONTEN - De coronacrisis heeft in de gemeente Dronten nog niet geleid tot veel faillissementen. Wel zijn er twee grote bedrijven gestopt: Breet Partyservice en de kunstijsbaan van Leisure World. Wethouder Irene Korting roept ondernemers op om bij dreigende problemen tijdig contact op te nemen met de gemeente.

Waarom is het voor ondernemers zo belangrijk om zich te melden?
Irene Korting: „Dan kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden om tot maatwerk te komen. Dat kan alleen als ze zich melden en daarom is dàt op dit moment mijn belangrijkste boodschap.”

‘Maatwerk’ klinkt nogal vaag. Wat kunnen jullie vanuit het gemeentehuis betekenen voor bedrijven in nood?
„Verschillende dingen. We kunnen natuurlijk helpen bij de regelingen. We kunnen aandacht vragen bij diverse partijen. We kunnen doorverwijzen. We kunnen kijken wat er vanuit andere partijen mogelijk is en wat we zelf kunnen doen. Het gaat om meedenken over wat kan, verbindingen leggen, de weg wijzen, aandacht vragen of lobbyen. Kortom, we doen wat nodig is, we denken echt mee met ondernemers.”

Maken ondernemers te weinig gebruik van de mogelijkheden die de gemeente biedt?
„Het is niet zozeer dat het te weinig gebeurt. Ik heb die oproep donderdagavond in de gemeenteraad gedaan omdat het me me erg aan het hart gaat. Misschien zijn er ondernemers die denken: ik kom waarschijnlijk niet in aanmerking voor regelingen. Als ze de weg niet precies weten en ze komen bij ons, dan komen we misschien samen tot de conclusie dat ze wèl in aanmerking komen voor een regeling. Of we kunnen zeggen: heb je daar wel aan gedacht? Dus we willen héél graag proactief meedenken.”

Als wethouder voer je zelf ook gesprekken met ondernemers. Hoe verlopen die?
„We bellen ondernemers die regelingen hebben ontvangen om te vragen hoe het gaat en waar ze bijvoorbeeld in deze fase tegenaan lopen. Wat ik zelf merk is dat het vaak gaat om het bijsturen van processen, meedenken in mogelijkheden, de juiste weg wijzen, lobbyen richting overheidspartners en informatievoorziening.”

Je had het tegenover de raad over een ‘coronascan’. Wat houdt dat in?
„Voor Dronten geldt een lichte stijging van het aantal faillissementen. Om dat exact in beeld te krijgen zijn we gestart met een economische coronascan in samenwerking met het bedrijfsleven. Dat is een onderzoek op basis van alle data die we tot nu toe hebben. Dat gaat over werkgelegenheid, over faillissementen, over alle effecten van de coronacrisis. Dat brengen we specifiek voor Dronten in beeld en daarover gaan we met ondernemers en bedrijfsverenigingen in gesprek. In die gesprekken kijken we naar welke regelingen er nu en in de komende tijd beschikbaar, noodzakelijk en kansrijk zijn voor lokale ondernemers. Daarbij kijken we ook naar wat we in de toekomst zèlf kunnen doen.”

Wat levert dat concreet op voor ondernemers?
„We verwachten dat die coronascan straks een soort thermometer-moment is. Als we zien wat het effect is op onze economie en onze werkgelegenheid dan kun je de vertaling maken naar wat dit concreet betekent. Ik verwacht dat we die scan eind februari opleveren. Ik neem aan dat de regelingen van het kabinet, die donderdag zijn bekendgemaakt, dan nog gelden. Mochten er dan aanvullende maatregelen nodig zijn, dan kunnen wij op tijd anticiperen.”

Als een ondernemer zich bij de gemeente meldt omdat hij geld nodig hebt, hebben jullie dan een potje?
„Nee. Als er een ondernemer komt, kijken we wat wij aan maatwerk kunnen leveren. Daar moeten we dan over in gesprek. Als er iemand is die zegt ‘ik kan op dit moment mijn belastingen niet betalen’, dan kijken we op welke wijze we ondersteuning kunnen bieden. We kijken heel goed wat er nodig is bij wie.”

Je zei tegen de gemeenteraad dat de gemeente een belangrijke rol krijgt bij de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).
„We zijn druk aan het kijken naar de mogelijkheden van die nieuwe regeling. Zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen komen hiervoor in aanmerking. Wij verwachten dat deze regeling vanaf februari kan worden aangevraagd via de gemeente.”

In de gemeente Dronten springen twee bedrijfssluitingen als gevolg van corona er uit: Breet Partyserivce en de kunstijsbaan van Leisure World. Wat hebben jullie voor Breet kunnen doen?
„Voor zover bekend heeft Breet Partyservice geen contact opgenomen met het coronaloket van de gemeente voor hulp of ondersteuning. Wel informeren we ondernemers als Breet in samenwerking met onder andere Ondernemersvereniging De Driehoek al sinds maart regelmatig proactief over alle regelingen en steunpakketten. Dat gebeurt via de gezamenlijke nieuwsbrief, sociale media en websites. Alle ondernemers in onze gemeente kunnen hier kennis van nemen.”

Hoe zit dat met Leisure World?
„De gemeente Dronten heeft sportaanbieders als Leisure World met grote regelmaat geïnformeerd over wettelijke wijzigingen en mogelijkheden voor het ontvangen van steun.”

Het aantal faillissementen valt in de gemeente Dronten nog mee. Hoe verwacht je dat zich dat gaat ontwikkelen?
„Dat is lastig aan te geven, omdat er veel factoren bepalend zijn. We zijn afhankelijk van de ontwikkeling van het virus, de maatregelen, de duur van de lockdown en de invulling van de nieuwe financiële regelingen vanuit het Rijk.”

Herma Overmars tijdens haar laatste werkdag.
Herma Overmars na 25 jaar bij Zuyver Juweliers met pensioen 17 uur geleden
Afbeelding
Agenda woensdag: Voorleesfeest in Dronten, energieloket in Biddinghuizen 18 uur geleden
Burgemeester Jean Paul Gebben
Overlast door dronkaards, verwarde personen en zwervers komt van 3 of 4 mensen 18 uur geleden