Afbeelding
Stichting Geschiedschrijving

Polderleven in Beeld | Het centrale antennesysteem

Algemeen

(door stichting Geschiedschrijving Dronten)

Zo’n zestig jaar geleden werd in Nederland een voorzichtig begin gemaakt met het bekabelen van het land. Dronten was een van de eerste plaatsen met een kabelsysteem. Het was grotendeels uit nood geboren. 

De televisie was met haar opmars begonnen, maar de dorpen Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant lagen onder de zeespiegel. Voor een goede ontvangst zou daardoor een flinke en dus dure antenne op het dak nodig zijn. De PTT bood uitkomst door per woonoord een grote centrale antenne te plaatsen. Bijkomend voordeel was dat de dorpen dan niet ontsierd werden door een woud van antennes. ?

Dronten kreeg vanwege de aanwezigheid van een Centraal Antenne Systeem in 1975 een eigen lokale omroep, de VLOD (Vereniging Lokale Omroep Dronten). De studio bevond zich in De Meerpaal. Het Rijk verleende een startsubsidie van 450.000 gulden. De gemeente was bereid – nadat ook Biddinghuizen en Swifterbant aangesloten waren – om een jaarlijkse subsidie van 100.000 gulden te verlenen.

In 1999 viel het doek. De VLOD kon niet voldoen aan de gestelde voorwaarden. Zo bleef de kijkdichtheid onder de geëiste 25 procent steken. 

?Vorig jaar heeft de VLOD echter een revival meegemaakt. Het rijke beeldarchief is gedigitaliseerd en tegenwoordig via het Flevolands Archief in te zien.

Polderleven in Beeld