Ingrid Paalman - lijsttreker ChristenUnie
Ingrid Paalman - lijsttreker ChristenUnie ©maartenheijenk.nl

KiesKwesties | Hoe zit het met de zelfreflectie van de ChristenUnie?

Algemeen

DRONTEN - Geholpen door lezers stelt DeDrontenaar.nl in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart vragen aan de lijsttrekkers. In aflevering 1 van onze rubriek KiesKwesties reageert Ingrid Paalman op de vraag hoe de verschillende ChristenUnie-wethouders het de afgelopen periode gedaan hebben.

Vraag aan de ChristenUnie:

Het CDA had na de vorige verkiezingen 6 zetels, de ChristenUnie ‘slechts’ 3. Toch leverde het CDA geen wethouder en de ChristenUnie wel. Jullie deden - samen met anderen - het CDA in de ban vanwege het opstappen van CDA-wethouders in de vorige raadsperiode en vanwege het gebrek aan ‘zelfreflectie’.
Tijdens de afgelopen vier jaar stapte er tot twee keer toe een ChristenUnie-wethouder op en haalde de ChristenUnie uiteindelijk een wethouder uit Kampen.
Kan de ChristenUnie zelfreflectie tonen als het gaat om haar wethouders? Heeft de ChristenUnie voor een volgende raadsperiode een kandidaat-wethouder uit onze eigen gemeente? Of laten jullie weer iemand ‘invliegen’?

Antwoord lijsttrekker Ingrid Paalman:

In de afgelopen vier jaar hebben we als ChristenUnie in Dronten onze verantwoordelijkheid genomen. Ten eerste betrof dit deelname aan de coalitie om met elkaar te kunnen zorgen voor een verdeling die recht zou doen aan alle partijen in Dronten waardoor dialoog en gesprek goed op gang kon komen en er ruimte bleef voor debat, ontmoeting en aanscherping van gezamenlijke plannen van de gemeenteraad.

Met de ChristenUnie werd een kleine meerderheid gevormd. Dit was een bewuste keus, om niet vanuit een grote coalitie het beleid te bepalen maar met de kleinst mogelijke meerderheid steeds opnieuw in gesprek te gaan met de hele gemeenteraad. het coalitieakkoord heeft daarom ook een blanco pagina gekregen: ruimte voor ieders inbreng.

Het heeft onze voorkeur om zo raadsbreed mogelijk actief te kunnen zijn en wisselende meerderheden te zoeken. Ten tweede zijn we dankbaar dat de drie, door ons voorgedragen wethouders, hebben bijgedragen om diverse portefeuilles op te pakken en vanuit ontmoeting te komen tot plannen van aanpak en - uitvoering die de gemeente Dronten recht doen. 

Mochten zich situaties voordoen waarop de ChristenUnie wederom de vraag krijgt voor het leveren van een wethouder dan zullen we dat in overweging nemen. Om daarop nu reeds vooruit te lopen vinden we te vroeg. Intern voeren we met elkaar het gesprek over geleerde ervaringen. 

We willen daarbij benadrukken dat de ChristenUnie het belangrijk vindt om samen te werken met alle partijen om vanuit participatie, Dronten een gemeente te laten zijn die goed op de kaart staat en waar diverse generaties zich welkom weten.

Verkiezingen

.

Afbeelding
In gemeente Dronten relatief veel nieuwe woningen 'in de pijplijn' 8 uur geleden
Afsluiting van de Hanzeweg in 2021.
Wat is er woensdag te doen? Zwemmen, Olbro, avond over afsluiting Hanzeweg 9 uur geleden
Barry Hoogezand (VVD)
VVD stelt vragen over AZC Dronten: "Hoeveel overlast is er?" 9 uur geleden