Afbeelding
Foto: OFW

OFW: huurverhoging in 2022 zo laag mogelijk

Algemeen

DRONTEN - Oost Flevoland Woondiensten (OFW) houdt naar eigen zeggen de jaarlijkse huurverhoging  zo laag mogelijk. De meeste huren worden dit jaar met 1,2 procent verhoogd, ruim onder de inflatie die is vastgesteld door het ministerie. 

De inflatie bedraagt 2,3 procent, maar daar wil OFW in de meeste gevallen niet aan. Door de huursombenadering mag OWF variëren in huurverhogingspercentages, maar gemiddeld niet meer verhogen dan 2,3 procent. OFW verhoogt gemiddeld de huren met 1,6 procent.

OFW laat het huurverhogingspercentage afhangen van de verhouding tussen de huurprijs die de huidige huurder betaalt en de huurprijs die een nieuwe huurder gaat betalen. Dit laatste wordt de streefhuur genoemd.

netto huur t.o.v. streefhuur

Huurverhoging

Percentage woningen

< 90 % van de streefhuur

2,3%

19,6%

90-95 van streefhuur

2%

28%

>95 van streefhuur

1,2%

48,4%

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Niet alleen is er de huurverhoging volgens de huursombenadering, ook voert OFW in sommige gevallen een inkomensafhankelijke huurverhoging door. Vier procent van de huishoudens die huren van OFW, krijgen met deze verhoging te maken.

Er wordt sinds dit jaar een verhoging van maximaal 100 euro doorgevoerd, maar minimaal 2,31 procent en niet hoger dan de maximaal toegestane huurprijsgrens van de woning. Hierbij is een onderscheid gemaakt in hoge middeninkomens en hoge inkomens, waarbij ook gekeken wordt naar een- of meerpersoonshoudens. 

Waarom verhoging?
“Door de coronacrisis besloot de regering vorig jaar geen huurverhoging door te voeren. Toch hebben wij, net als alle andere woningcorporaties, de huurverhoging nodig om te kunnen investeren in de maatschappelijke opgaven. Denk aan het verduurzamen en het onderhoud van de woningen én de benodigde nieuwbouw om te voorkomen dat wachtlijsten meer en meer oplopen”, stelt Nathalie Crone, manager Wonen OFW.