Lazise Hillebregt - fractievoorzitter D66.
Lazise Hillebregt - fractievoorzitter D66. ©maartenheijenk.nl

Belastingvoorstel VVD weggehoond: „U schaaft met een botte kaasschaaf”

Gemeente

DRONTEN - Het voorstel van de VVD om de gemeentelijke belastingen en tarieven met 2,2% te verhogen in plaats van de voorgestelde 4,4% is vanavond door de rest van de gemeenteraad weggehoond. „U schaaft met een botte kaasschaaf”, bitste Suzanne Stoop (PvdA), „U snijdt niet uzelf in de vingers, maar de inwoners van Dronten. Ik vind dit echt schandelijk.”

Het voorstel van de VVD zou een gemiddeld gezin het komende jaar €12,50 opleveren. Wethouder Ton van Amerongen (ook VVD) zag dat helemaal niet zitten: „Anders blijven we ook in 2021 weer achter de financiële feiten aanlopen.”

Koorddansen

De wethouder vond alle andere fracties aan zijn zijde. Frans Rietdijk van de SP vergeleek het voorstel van de VVD met koorddansen: „Dat willen we niet, want dan vallen we er allemaal van af.” Het CDA pleitte sowieso voor een zuiniger beleid.

„Ik denk dat de inwoners die 12 euro 50 gráág betalen als we de voorzieningen en kwetsbare inwoners op een fatsoenlijke manier kunnen blijven verzorgen”, vermoedde GroenLinks-raadslid Paul Vermast. Jan Ammerlaan van Leefbaar Dronten vreesde dat de inwoners bij een lagere belastingverhoging over een jaar misschien het dubbele moeten betalen.

Pijn lijden

„We weten niet wat er allemaal op ons afkomt”, refereerde Lazise Hillebregt (D66) aan de coronaproblematiek, „We weten wel dat we allemaal pijn moeten lijden omdat heel veel mensen in deze tijd ondersteuning kunnen gebruiken, economisch of sociaal. Dit is niet het moment voor belastingverlaging.”

De VVD wees erop dat de inwoners ook al een flinke verhoging van de afvalstoffenheffing tegemoet kunnen zien. Remco de Maaijer: „Er komen volgend jaar heel veel van die kleine beetjes van €12,50 op het bordje van de mensen, denk maar eens aan de ziektekosten, aan de huurprijzen. Alles is steeds een klein beetje.”

Externe krachten

Het overtuigde de rest van de raad allerminst, evenmin als het voorstel om de verminderde belastingopbrengst te compenseren door minder externe krachten in te huren en te bezuinigen op het potje onvoorzien. Een meerderheid van de raad verwachtte in de coronatijd juist veel onvoorziene uitgaven. B en W moeten daar in hun ogen flexibel op kunnen inspelen.

Over de inhuur van extern personeel zei Lazise Hillebregt: „Bepaalde specialismen hebben we niet in huis. Of het nu gaat om wind, om een nieuwe wijk in Swifterbant of een nieuw stadhuis, ik kan me voorstellen dat je daarvoor mensen extern inhuurt. Als je daarop bezuinigt is het de vraag of je daarmee wel echt bezuinigt.”

„Het is gewoon voor de bühne”, besloot Suzanne Stoop. Het voorstel van de VVD werd vervolgens door 7 van de 8 raadsfracties weggestemd.