Schets van de huisvesting voor arbeidsmigranten.
Schets van de huisvesting voor arbeidsmigranten. gemeente Dronten

Buurt Rietweg vindt inspraak ‘curieus’: „Gemeente probeert plan door te zetten”

Gemeente

DRONTEN - De gemeenteraad wordt vanavond gevraagd een standpunt in te nemen over de huisvesting van arbeidsmigranten op het GroenRijk-perceel. Pas daarna komt de mening van omwonenden aan de orde. De bewonersgroep van de overkant van de Dronterweg vindt dat de omgekeerde volgorde. „Omwonenden zijn zeer teleurgesteld en bezorgd dat, ondanks een vol jaar van tegengeluid, de gemeente toch probeert het plan door te zetten”, schrijven zij aan de vooravond van de vergadering.

Projectontwikkelaar Erik Kroezen wil een ‘Polenhotel’ bouwen op de hoek van de Dronterweg en de Rietweg. Bewoners van de wijk De Landmaten hebben de raad een brief gestuurd, waarin ze hun argumenten tegen dat plan nog een keer opsommen.

Geen overleg

Volgens de belangengroep heeft Kroezen het overleg met de buurt stopgezet in afwachting van het principebesluit van de gemeenteraad. De buurt had hem gevraagd om een openbare informatiebijeenkomst. Daarvan heeft hij afgezien: „De initiatiefnemer gaf aan dat tijdens een dergelijke bijeenkomst te veel gediscussieerd zou worden over de komst van arbeidsmigranten in plaats van het beoordelen van het plan zelf.”

De bewoners noemen de inspraakprocedure ‘curieus’: „Wat is nog de waarde van de resultaten van participatie als er nu eerst een principebesluit wordt afgedwongen voordat verdere stappen worden ondernomen?” Ze hebben de indruk dat B en W de geluiden uit de omgeving naast zich neerleggen en vinden dat het aan hoor en wederhoor ontbreekt.

Andere bezwaren

Volgens de omwonenden is het plan strijdig met de structuurvisie. De door de projectontwikkelaar ingediende schetsen van de nieuwbouw voldoen volgens hen niet aan de welstandseisen voor deze zichtlocatie. Ze verwachten ook dat het bestemmingsplan niet zomaar gewijzigd kan worden: „Er wordt een bebouwing voorgesteld die conflicterend is met de voorschriften voor het buitengebied.”

Tenslotte vinden de bewoners dat de gemeente eerst keuzes moet maken voor de richting waarin Dronten straks gaat uitbreiden en voor de locatie van nieuwe bossen: „Een ad-hoc besluit nu kan een mogelijke keuze daarover in de weg staan.”

Rietweg

Afbeelding
In gemeente Dronten relatief veel nieuwe woningen 'in de pijplijn' 10 uur geleden
Afsluiting van de Hanzeweg in 2021.
Wat is er woensdag te doen? Zwemmen, Olbro, avond over afsluiting Hanzeweg 10 uur geleden
Barry Hoogezand (VVD)
VVD stelt vragen over AZC Dronten: "Hoeveel overlast is er?" 11 uur geleden